Het nieuws van jaar ge ec Hen Redactie Wat hield de inwoners van Langedijk bezig in 1915? Welk Langedijker nieuws haalde in 1915 de kranten? Wij hebben een selectie gemaakt uit het nieuws van 1915. Dit jaar hebben wij de berichten naar een aantal grotere onderwerpen geselecteerd en in een verhalende stijl beschreven. 1. Veiling en spoorlijn Nadat Broek op Langedijk in 1902 werd aangesloten op de spoorlijn Alkmaar - Den Helder ontstond daar een grote bloei van de veiling, omdat de geveilde producten vanaf toen makkelijker vervoerd konden worden. De aanleg van de spoorlijn naar Broek op Langedijk was er daarom mede de oorzaak van dat de veiling in Noord-Scharwoude een kwijnend bestaan begon te leiden. Na enkele jaren van gesteggel en onzekerheid werd in 1913, om het tij te keren, de veilingvereniging Noorder- marktbond opgericht. Het plan omvatte de bouw van een nieuwe vaarveiling in Noord-Scharwoude, de aan leg van de spoorlijn Station Noord-Scharwoude naar Noord-Scharwoude-Dorp en de bouw van het veilingcafé (tegenwoordig De Volharding). Al in 1914 werd de spoorlijn aanbesteed en in september 1914 was met de aanleg begonnen. Welke berichten over de spoorlijn en de veiling haalden de kranten in 1915? Schager Courant - 23 januari Er wordt getwijfeld of de spoorlijn het nieuwe (oogst- seizoen gereed zal zijn. Als een van de oorzaken wordt het slechte weer genoemd. Schager Courant - 20 februari De polder Geestmerambacht verkeerde een paar dagen eerder in groot gevaar. Bij de aanleg van de spoorbrug over de ringsloot had in de Oosterdijk een doorbraak plaats. Door de toevallige aanwezigheid van veel zand, kon men met zandzakken het gevaar bezweren. Schager Courant - 4 maart Op 3 maart vond de aanbesteding van het veilinggebouw van de Noordermarktbond plaats. Het werk omvatte het afgraven van ongeveer 13.000 m3 grond en het bouwen van 2 houten veilinggebouwen, 3 bruggen, aanlegsteigers etc. Het werk was begroot op 25.000. Er waren 12 inschrijvingen. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver Jb. Van der Plas te Broek op Langedijk, voor 25.689. Schager Courant -1 mei Van de nieuwe marktgebouwen waait de Hollandsche driekleur, het hoogste punt is bereikt. Schager Courant - 26 mei De benoeming van het veilingpersoneel wordt bekend gemaakt, met vermelding van naam en functie. Schager Courant - 27 mei Derde Pinksterdag werd door de polderjongens, werk zaam aan de nieuwe spoorlijn, uitgebreid gevierd in café Sch. aan de Spoorstraat (welk café was dat? red.). De grondwerkers verkeerden in een zeer opgewonden toe stand en een grote vechtpartij vond plaats. Met als gevolg dat het café voor zes weken werd gesloten. Ook een ander café aan de Spoorstraat moet op zondagavond eerder slui ten. De journalist verzucht dat het er met de heren grond werkers niet beter op schijnt te worden. Schager Courant - 27 mei Op deze en andere data wordt geadverteerd voor de aan besteding van het te bouwen koffiehuis en bijbehorende werken op de goederenlaadplaats in Noord-Scharwoude. Schager Courant -16 juni Gistermiddag werd de eerste veiling in het nieuwe vei linggebouw gehouden. Onder grote belangstelling van ingezetenen en kooplieden werden eerst een aantal toe spraken gehouden, hoewel de officiële opening van de veiling nog op zich laat wachten tot het moment dat ook de spoorlijn klaar is. Onder andere de voorzitter van de Noordermarktbond, de heer Brugman, bedankte onge veer iedereen en alles voor wat gepresteerd was in een zo korte tijd. Op die eerste dag werden 1 schuit wortelen en 26 schuiten aardappelen geveild. Als eerste voer P. Langedijk Cz. uit Noord-Scharwou- de langs de veilingklok met zijn schuit wortelen, welke 2,80 per 100 bos opleverde en gekocht werd door P. Jes. Schager Courant - 21 augustus Het bestuur van de Noordermarktbond plaatst een adver tentie voor de verhuur van het 'Wacht- en verversching-lo- kaal' bij de veiling en de spoorlijn per 1 september. Kenne lijk verliep de bouw van het veilingcafé zeer voorspoedig. Het bestuur van de Noordermarktbond heeft nog een ad vertentie geplaatst, waarin wordt opgeroepen voor een vergadering om een feest voor de opening van de nieuwe spoorlijn te organiseren. Als we ons realiseren dat dit feest al voor 1 september daarop volgend staat gepland, lijkt dat allemaal zeer kort dag. 22 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 23