Duizenden Amersfoortse evacués naar Langedijk Wat in ieder geval nooit meer weggaat, zijn de herinne ringen aan Langedijk. De Amersfoorters dragen die hun leven lang met zich mee. Vol lof kijken ze terug op hun tijd in Langedijk. Ook op de (kleine) kinderen maakte het zoveel indruk, dat ze het nog steeds goed weten na 75 jaar. Ada Poelert is daar in dit geval een goed voorbeeld van. Toevallig in de buurt wil zij toch nog eens kijken waar ze ooit was opgevangen. Toevallig heb ik die dag dienst als suppoost, toevallig vraag ik op de juiste manier door, toevallig bleek ze bij verre familie van mij in huis opge vangen. Veel in het leven hangt van toeval aan elkaar, in dit geval maar gelukkig ook. Dankbetuigingen Bij terugkeer hoort de burgemeester van Amersfoort van zijn inwoners hoe goed en hartelijk ze zijn opgevangen. Al op 22 mei stuurt hij een telegram aan de burgemees ters van de Langedijker dorpen om zijn dank hiervoor uit te spreken. Ook de Commissie Afvoer Bevolking geeft de compli menten voor de goede gang van zaken. Vanuit de bevolking van Amersfoort komen er ook allerlei acties om hun dankbaarheid te onderstrepen. Er wordt geld ingezameld in de Wijken die naar Langedijk gingen en elk dorp wordt bezocht door een delegatie die een cadeau meebrengt. Broek op Langedijk kan al op 9 augustus 1940 na een raadsvergadering hun cadeau bewonderen. Het is een nieuwe voorzitterszetel met 7 raadszetels voor hun in september 1940 te openen nieuwe gemeentehuis. Helaas is het maar weinig gebruikt, want de 4 Langedijker gemeenten zullen op 1 augustus 1941 worden samen gevoegd tot 1 gemeente Langedijk. Het ameublement is dan lang niet toereikend voor de grotere gemeenteraad. Diezelfde gemeenteraad wordt trouwens dan door de Duitse bezetter aan de kant geschoven en vergadert pas weer na de oorlog. In Oudkarspel komt er op 2 november 1940 een delegatie van Wijk 5 om een schilderij aan te bieden en een oorkonde. In Zuid-Scharwoude komt, symbolisch precies na een jaar, op 12 mei 1941 een delegatie een aquarel en een oorkonde aanbieden. Noord-Scharwoude krijgt als laatste op 29 september 1941 een schilderij met een oorkonde. Los van de officiële dankbetuigingen blijven er tussen Amersfoort en Langedijk heel veel contacten in stand. Be zoeken over en weer versterken de vriendschapsbanden die tussen vele mensen zijn ontstaan. Het is een bewijs dat de Langedijkers in die week hun beste beentje voor hebben gezet, waardoor het veel moois heeft opgeleverd. Maar laten we niet vergeten dat er een paar omstandig heden waren die daar erg aan hebben bijgedragen: 1. Het duurde maar een week 2. Het was mooi weer 3. Het begon met twee vrije Pinksterdagen 4. Het was een stille tijd voor het werk op de akkers Dat is heel wat anders dan enkele maanden, met slecht weer, zonder vrije feestdagen en in de herfst in de drukke koolhaalderstijd. Toch blijft dan over de hartelijkheid en hulpvaardigheid van de Langedijkers, want die was echt, dat kun je niet een week lang spelen. Daarom is vooral dat blijven hangen in de geheugens van de Amersfoorters. Bronnen: Alkmaarsche Courant Schager Courant Regionaal Archief in Alkmaar, archief gemeen te Oudkarspel, toegangsnummer 50.2.1.008, inventarisnummer 354 Gesprekken en e-mailberichten met Ada en Riet Poelart Oktober 2015 19 Een bewiji ven denkbaarheid. De geëvacueerden uit Amerlfoort, die In de oorlogsdager Ie Broek op Langendijk weren ondergebracht, hebben een het bestuur dier gemeente eer ameublement geschonken voor de raadzeel ven het nieuwe oemeentehule

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 20