Duizenden Amersfoortse evacués naar Langedijk Half april 1940 is Oudkarspel in wijken verdeeld en zijn de gezinnen ingedeeld. De Commissaris Afvoer Burgerbevolking geeft geluk kig op 15 april 1940 toestemming dat het uitlaadstati- on voor Oudkarspel toch station Noord-Scharwoude wordt. Maar de 'Staat Spoorwegvervoer' kan niet zomaar gewijzigd worden, vindt de directeur van de Etappen- en verkeersdienst. Hij vindt het 'vervoer- technisch ontoelaatbaar' en dus gaat het niet door. Bericht van 25 januari 1940, nog steeds ZEER GEHEIM Op 25 januari 1940 krijgt hij bericht (ZEER GEHEIM) dat Oudkarspel 1200 mensen uit Amersfoort zal krijgen. Op zijn vraag of ze ook dieren moeten opvangen, is het antwoord dat er alleen mensen komen. Op 5 februari 1940 vergaderen de burgemeesters van vluchtoorden opnieuw in het stadhuis van Alkmaar en daar hoort hij wel iets vreemds. Voor Noord- en Zuid-Scharwoude wordt als uitlaadstation het station Noord-Scharwoude (bij Het Verlaat) aangewezen, maar voor Oudkarspel blijkt dat Warmenhuizen te zijn. Hij verzoekt in plaats daarvan het laadstation van de groen teveiling in Noord-Scharwoude (de Noordermarktbond) aan te wijzen. Dat is slechts vijf minuten gaans en vanaf Warmenhuizen is dat bijna twee uur! Zijn verzoek wordt echter afgewezen, want de militaire autoriteiten hebben dit vastgesteld en die veranderen dat niet zomaar. Ondertussen gaan de voorbereidingen op allerlei gebieden door. Wijnveldt stuurt op 12 februari 1940 een lijst van de bevolking van Oudkarspel door naar de burgemeester van Amersfoort. De gegevens ervan, zoals beroep en gods dienst, kunnen van dienst zijn bij het aanwijzen van de gezinnen. Zo kunnen bij voorbeeld katholieke Amers- foorters in een katholiek gezin in Oudkarspel komen. Een mooie gedachte, maar de burgemeester van Amers foort meldt dat dit in de praktijk ondoenlijk is. Door de Wijk- en Groepsindeling in zijn gemeente gaat dat nooit lukken. Er zijn tientallen Wijken en elke Wijk is weer onderverdeeld in Groepen van 50 personen, met aan het hoofd een Groepsleider. Die heeft een kaart met de na men en kan dat als appèllijst gebruiken. De bedoeling is die in te leveren bij de burgemeester van het vluchtoord, zodat die de mensen verder kan laten onderbrengen. De regering nodigt de burgemeesters uit aan te geven wat ze nodig hebben bij de opvang, zoals beddenzak- ken, stro, kussens en kachels. Dat zal centraal worden ingekocht om kosten te besparen. Begin maart 1940 bestelt Wijnveldt 675 beddenzakken, 675 kussens en 12 kachels. Bij alle voorbereidingen weet de bevolking, behalve een kleine groep die de organisatie op poten moet zetten, nog vrij weinig. Gelukkig komt wel op 3 mei 1940 het bericht dat de treinen tot het veilingterrein van Noord-Scharwoude mogen doorrijden. Op de zelfde dag stuurt het Ministerie van Binnenlandse zaken een schrijven naar de burgemeesters dat wel aan de voorgangers van kerkelijke gemeenten het vluchtoord verteld mag worden. Datzelfde Ministerie stuurt nog op 10 mei 1940 een regeling betreffende de kosten die de opvanggezinnen krijgen: Voor de 1e persoon per dag huisvesting en voeding Voor de 2e persoon per dag huisvesting en voeding Iedere persoon daarna per dag huisvesting en voeding Kind beneden 12 jaar per dag huisvesting en voeding In het geval van 'geen nachtleger' per dag minder Voeding zonder huisvesting per dag Huisvesting zonder voeding Dat is maar net op tijd f 0,60 f 0,50 f 0,40 f 0,30 f 0,05 f 0,30 f 0,15 >V - - Evacués in pleeggezin in Noord-Scharwoude. Het bordje met de nummers van de Wijk en de Groep staat tegen een boom. Oktober 2015 17 244/l/C.N.K. EVACUATIE INSTRUCTIES Amsterdam, 25 Januari 1940 ZEBR GEHEIM Aan den Heer Burgemeester van 0 D K A R 9 P t V Ik moge mededeelen dat Owe Semeente welke bij evacuatie Is vluchtoord is aangewezen, uitgewekenen zal hebben te verwachten uit de Geineente(n) AMERSFOORT 1200 personen. Het is de uitdrukkelijke wensch van den Opperbevelhebber van Lend- en Zeemacht, dat de bev Lking voorshands van bovenstaande me- ledeeling onkundig blijft. Zo wel vtn U als van hen die U bij het treffen van de modig roorbereldingsmaatTegelen terzijde staan, vertrouw ik dan ook dat t ezen aanzien c: meest strikte geheimhouding in acht wordt genomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 18