D l en naar iL^angec men sfoorti ie eyacniei tul i ze me t£ Onverwacht bezoek Komt u verder, hartelijk welkom in ons mu seum. Mag ik vragen waar u vandaan komt?" Zo begroet ik twee oudere dames op een zondag in juni 2015 in het Regthuis in Oudkarspel. Ik heb daar dienst als suppoost. "Uit Amersfoort", is het antwoord. Ik rea geer daarop met: "het heeft toch toevallig niet te maken met de evacués uit Amersfoort die in mei 1940 naar Langedijk kwamen?" Dat heeft het dus wel! De ene dame, Ada Poelert, blijkt een van de duizenden die destijds weg moest uit Amersfoort en met de trein naar Langedijk kwam. De andere dame is een vriendin die haar in de auto heeft meegenomen. Ze verbleven nu toch in de buurt en Ada wilde al zo lang nog een keer kijken naar de plaats waar ze was opgevangen. Samen met haar ouders en oudere zus was ze toen bij mensen in huis geweest. Toen was ze bijna 6 jaar, nu is ze 81, einde lijk kan ze zien of ze nog iets herkent. Ik heb daarover zelf, na 75 jaar, een hard hoofd in. Jr. De brug over de Voorburggracht naar Engelenburg, we kijken naar het woonhuis van L. Kalverdijk (links, op de hoek) met daarnaast zijn koelhuis Gegevens achterhalen Toch begin ik maar wat vragen te stellen, zoals In welk dorp was u geplaatst? Ik noem de vier Langedijker dorpen op en het blijkt Oudkarspel te zijn geweest. Het was over een brug, dan een pad op en het was het laatste huis. De naam van het pad weet ze niet meer. Op de vraag hoe de mensen heetten bij wie ze in huis was, komt slechts het antwoord: "we noemden ze ome Klaas en tante Jo." Ik heb weinig hoop dat ik hier ver der mee kom. Het zou ook wel heel toevallig zijn na zoveel jaren. Misschien herkent ze iets op oude foto's. Ik laat allerlei foto's zien van bruggen over de Voor burggracht in Oudkarspel, maar er is helaas nergens een duidelijke herkenning. Dan opeens, omdat er ook een foto van de brug naar Engelenburg bij zit, herin ner ik mij dat daar lang geleden familie van mij heeft gewoond: Klaas Kaan met zijn vrouw Jo Kaan - Borst. Zelfs zo lang geleden, dat ik daar zelf nooit ben geweest. Ik bezocht ze pas toen ze al in het bejaardentehuis Westerlicht in Alkmaar zaten. Ik kende ze dus wel de gelijk persoonlijk. "Woonden ze op het pad Engelenburg", probeer ik. Heel in de verte lijkt Ada dit wel bekend voor te komen. "Was hun achternaam misschien Kaan?"ga ik verder. Dat klinkt voor haar toch ook wel bekend. Ze weet ook nog dat ze geen kinderen hadden en ze dacht dat ome Klaas ook iemand met een hoge functie was. Nu begin ik echt enthousiast te worden! Klaas Kaan had namelijk geen kinderen en was in 1939 in de gemeente raad van Oudkarspel gekozen. Bovendien zat hij in aller lei besturen en vertegenwoordigde hij de tuinders in de crisistijd van de jaren 30. Tot in Den Haag overlegde hij voor steunregelingen voor die tuinders. Naast zijn gewo ne werk als tuinder was hij dus veel bezig met papieren documenten. Het zal toch niet waar zijn is ze uitgerekend bij mijn oom en tante in huis geweest? Naar Engelenburg Ik zie maar een mogelijkheid om daar definitief achter te komen: we gaan naar dat huis op Engelenburg om te kijken of ze het daar herkent. Mijn twee medesuppoos ten vinden het goed en we rijden erheen. De situatie daar is na zoveel tijd wel behoorlijk veranderd. De brug over de Voorburggracht is weg, de Voorburggracht zelf en de Laansloot aan de noordkant van Engelenburg zijn ge dempt en beide zijn asfaltweg geworden. Na enig vragen komen we bij het goede huis, waar de bewoners ons har telijk ontvangen en we mogen binnen kijken. Het was een typisch tuindershuis met het woongedeelte aan de voor kant en de dars daar weer achter. Nu is het behoorlijk verbouwd, maar de houten trap in het midden is er nog. Ada loopt de trap nog eens op en zegt: "ik zie in gedachten zo weer de zolder die je zag bovenaan de trap". 14 Oktober 2015 Arie Kaan t?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 15