De zwarte lijst van de winkeliers - het kastje van Rezelman Foto uit 1900. Jacob Jong voor zijn kruidenierswinkel en Piet de Wit bij zijn paardenkar Grootvader Jong verkocht zijn kruideniersinventaris in 1917 en ging verder met zijn activiteiten in de zaadhan del. Op de foto uit 1900 en de ansichtkaart uit circa 1920 is de transformatie van de winkel van kruidenier tot zaad- handel duidelijk te zien. In 1900 zie je een typische krui denierswinkel met goedgevulde etalages. Op de tweede foto zijn de etalages leeg want een etalage met zaad is geen attractie voor de kopers. Uit het terugzenden van de kaart blijkt dat het kaarten- bakje bij Rezelman goed heeft gewerkt. De mentaliteit van Langedijkers, die hun schulden meestal op tijd beta len, bleek ook in 1939, toen alle tuinders hun schulden uit de crisisjaren netjes aan grootvader Jong betaalden. Zijn er nog lezers van de Otterplaat die ons meer over de vereniging van winkeliers kunnen vertellen? Noord-Scharwoude Dorpstraat Ansicht uit ca. 1920. De kruidenierswinkel is zaadhandel geworden Oktober 2015 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 14