D e zwarte het kaséj sé van d e van Reze He wmJke man len Dick Barten Af en toe moet je opruimen, anders wordt het huis te klein. Plotseling kom je dan iets tegen, dat je nooit goed hebt bekeken. Zo vond ik deze briefkaart, geschreven door mijn grootvader Jacob Jong, gericht aan de heer P. Rezelman te Oudkarspel. Op deze kaart, die werd geschreven op 30 mei 1916, wordt aan Rezelman gevraagd een kaart van juffrouw A. Keeman in het bakje van de wanbetalers te plaatsen en de kaart van Jb. Prijs terug te zenden. Er bestond dus een groep winkeliers, die elkaar door middel van een kaartsysteem, waarschuwden voor klanten die te laat of helemaal niet betaalden. Soortgelijke systemen, geba seerd op het vertrouwen van alle betrokken leveranciers, heb ik zelf nog in de jaren tussen 1950 en 1970 meege maakt. Deze zwarte lijsten werden alléén aan branchege noten verstrekt. Aan de voorzijde van de kaart is te zien, dat dit soort kaarten persoonlijk werd bezorgd en na betaling door de klant werd teruggezonden. Juffrouw Keeman heeft dus haar schuld netjes voldaan. Voor de eerste maal zie ik, dat zoiets als een zwarte lijst over wanbetalingen tijdens de Eerste Wereldoorlog al bestond! BRIEFKAART. Wij kunnen ons nu amper meer voorstel len, dat verreweg de meeste leveringen op krediet werden gedaan - skroif ut maar op. Alle betalingen werden contant gedaan. Zelfs grotere klussen als het schilderen van je huis werden door de handwerkers éénmaal per jaar (in januari) gefactureerd en geïncasseerd. In februari zat mijn vader dan ook altijd krap bij kas. Noorm ScFTAitwoi'fiE, 19^ Den Heer - fl rt d /TC. JACOB dONG, 12 Oktober 2015 5 Aan Noord-Seharwoude. HOLLAND.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 13