Reacties op het vorige (11enummer. Meester Dullemond De heer W. Kaan maakte ons attent op het feit dat 'mees ter' Dullemond, 'meneer' Dullemond werd genoemd. Het verhaal over meneer Dullemond viel bij veel mensen in de smaak. Verheugend is ook dat de foto op bladzijde 37, genomen in Sonsbeek te Arnhem nu helemaal ontra feld is. De heer Herman Wolfswinkel herkende zichzelf en alle onbekenden en zette nog een paar namen recht. Het blijkt dat nr. 3 Jaap Strijbis is uit Broek, nr.6 is Herman Wolfswinkel, nr.8 is Hein Gutter uit Sint- Pancras, nr.9 is Henk Bakhuijs, nr.11 is Wim Visser van de Dijk in Broek. Nummer 12 blijkt uit Heerhugowaard te komen, Dick Stam de zoon van slager Stam. Als nummer 16 was Piet Schoenmaker (van de sigaren zaak) genoemd. Piet blijkt evenwel op nummer 15 te staan en nummer 16 is Jan Feller. Op nummer 18 staat Evert de Vries, de zoon van de stati onschef van Noord-Scharwoude. Naast hem op 19 blijkt Henk Kamminga te wezen. Op 20 staat niet Bram Borst, maar Cor Bakker uit Oudkarspel. Dan hebben we nog op 35 Anneke Bos, dochter van Bos die werkte op het postkantoor in Broek. Trijnie Greeuw op nummer 36 blijkt te kloppen. De toevoeging blijkt ook te kloppen: zij is de vrouw van Herman Wolfswinkel. Tot slot blijken 46 en 48 te zijn verwisseld. De eerste is Gerrit Smak, de tweede is Jan Goudsblom. Met dank aan de heer Wolfswinkel. Dat de aanvullingen en verbeterin gen correct zijn, bewees een belletje van de heer K.Oud uit Sint Pancras. Die sprak de, ook op de foto staande, Corrie Vis. De hierboven aangebrachte verbeteringen bleken door haar te worden onderschreven. De foute foto van Arie Komen Van Henk Komen uit Nieuwe Niedorp ont vingen we de goede foto van Arie Komen die werd genoemd in ons blad van 2004 (Het verhaal van een huis). We plaatsen hierbij alsnog een jonge Arie Komen. Gefeliciteerd met deze interessante editie, schreef Nico Kaas, ik heb er van genoten. Een paar aanvullingen volge Blz 17. Hier wordt gerept van de verbouwing van de Openbare Lagere School in Oudkarspel. Tijdens de ver bouwing zat ik in de eerste klas, eerst bij juffrouw Bos- sen, later vanwege ziekte van juf Bossen, bij juf Van den Abeele in café "de Olifant". De ander klas die in het café was ondergebracht was niet de tweede maar de vierde waar meester De Ruijter de scepter zwaaide. Blz 20. Van Jaap Mosk, kleinzoon van de slager, aan wie ik het artikel mailde, ontving ik de volgende aanvullin gen: "Opa Piet staat bij de kop van de koe, links in beeld staan mijn oudoom Jaap Mosk en zijn vrouw Mijntje Mosk-Brak ('tante Maintje'), rechts in de tuin staat mijn grootmoeder Jannetje Mosk-van Exter. Opa Piet was al rond 1920 gestopt als slager maar de nood- slachterij werd voortgezet met hulp van oom Ge IJff, ook zoon uit een slagersgeslacht, de vader van Jan IJff en Clasien Lange- dijk-lJff. Hij bleef dit ook doen na de dood van opa Piet in 1932. Mijn vader woonde toen nog in het huis bij zijn moeder, die overigens vanaf ca 1935 tot haar dood in 1939 werd verpleegd in Bakkum. Toen mijn vader met mijn moeder was getrouwd in 1938, kwam de klad er snel in, want mijn moeder vond het niet zo'n frisse bedoening en wilde er wel af. Het plafond van de slachthal werd dichtgemaakt en op de zoldervloer werd het slaapkamertje gebouwd waar mijn ouders tot 1959 hebben geslapen. Toen Piet en ik het huis uit waren, zijn ze beneden gaan slapen en werd het zolderkamertje een logeerplek en rom melhok. Mijn vader heeft er niet lang van genoten want hij overleed in januari 1960. De verbouwing in 1938 vond trouwens plaats met hout dat vrijkwam bij de sloop van de vorige pastorie, waar nu Jan Tau- ber woont. Zijn woning is dus van ongeveer 1939. In de spullen uit het huis van mijn moeder vond ik een boekje waarin de administratie van de noodslachtingen werd bijge houden, compleet met het loon voor de helpers bij het transport en de kosten van het schutten van de sluis op weg van en naar het Vrouwenlandje. In het artikel staat als naam van de slager J.Mosk. Het moet natuurlijk P. Mosk zijn. Het is echter zo dat het huis in 1890 werd gebouwd ten behoeve van oudoom J. Mosk, die er een slagerij dreef tot 1904, het jaar waarin Piet en Jannetje trouwden. Piet werd toen slager (hij was tot dan schippersknecht) en Jaap hielp zijn vrouw met haar kruidenierswinkeltje en hield wat vee op verspreide weitjes. Jaap overleed in 1942, tante in 1948, en daarna hebben opa en oma Van der Meulen er een aantal jaren gewoond, toen mijn oom Jan en tante Alie de banketbakkerij hadden overge nomen." Blz 32. De oude landkaart die Jan IJff bespreekt, is sinds kort met enkele oudere kaarten op CD-rom beschikbaar onder de titel "Noorderkwartier perfect gemeten". Het is een uitgave van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Westfries Archief in samenwer king met de Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandse watergeschiedenis en uitgekomen in september 2005. De kaart is daarop in groot detail te bestuderen, het is een heel fraaie uitgave. n hieronder: Oktober 2006 Felicitaties en aanvul lingen 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 8