Herinneringen aan ^nic eiiarwonc ie door Jaap Kroon r~ Verantwoording In de jaren zestig en zeventig trok Jan Koeten, inwoner van Aartswoud, door heel West-Friesland om foto's te maken. Hij heeft zijn enkele duizenden foto's omvat tende collectie nagelaten aan het Westfries Genootschap te Hoorn. Het Genootschap heeft op haar beurt haar foto collectie ondergebracht bij het Westfries Archief te Hoorn. Ik werk bij dit Westfries Archief en zodoende kwam ik deze collectie tegen. Ik ben zelf in 1951 te Zuid-Schar- woude geboren en ik heb de eerste twintig jaar van mijn leven in Zuid-Scharwoude gewoond. De foto's stammen allemaal uit de periode dat ik nog net tiener was. Het leek me leuk mijn herinneringen aan Zuid-Scharwoude aan de hand van deze foto's op papier te zetten. Het verhaal dat ik u vertel is ook niet het alles omvattende verhaal over het Zuid-Scharwoude van vroeger. Ik probeer slechts de sfeer van toen aan te geven zoals ik die heb ervaren. Helaas heb ik maar enkele foto's uit de collectie bij dit artikel kunnen plaatsen, de ruimte is nu eenmaal beperkt. Degenen, die na het zien van deze serie foto's denken, hier wil ik wel wat meer van zien, zijn van harte welkom in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te Hoorn. Van zuid naar noord Ik begin mijn verhaal bij de vroegere gemeentegrens met Broek op Langedijk, dus bij de Broeker brug. Deze brug heeft meerdere benamingen, maar dit is de enige naam waaronder ik hem ken. (in Broek werd deze brug de Noorderbrug genoemd;red.) op Langedijk bezocht, van 1957 tot 1963 kwam ik daar alle dagen langs. De school stond vlak voor de Neder lands Hervormde Kerk. Omdat het schoolgebouw niet alle klassen kon herber gen, heb ik het eerste jaar les gehad in de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, net tegenover de school. In het huis rechts woonde de familie Kasten. De Vrijgemaakt Gereformeerden kerken nog wel op die plaats maar nu in een nieuw gebouw. Later heb ik ook nog een paar jaar les gehad in de nieuwe school aan het Oxhoofdpad. Bij de nieuwe school hoorde ook een gym nastieklokaal. Het oude gymlokaal was naast bakker Weder aan het Bakkerspad. De kleuterschool was in mijn kleuterjaren nog in de Koog. In de collectie Koeten zit een mooie foto van het hele complex. De kleuterschool was helemaal achter aan. Veel oud-leerlingen van de kleuterschool zullen zich ongetwijfeld nog de speciale zandbak herinneren. Het was net een volière of zo u wilt een apenkooi. Verder dan de Koog kwam ik bijna nooit, dus het noordelijke stuk van Zuid-Scharwoude ken ik nauwelijks. De oprit van de Broekerbrug in de richting van Zuid-Scharwoude. De brug verdween bij de ruilverkaveling begin jaren '70. "Signaal geven" stond vanaf het water zichtbaar te lezen. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik wist wat dat pre cies inhield. Mijn vader had zo'n prachtige toeter van zink met koperen mondstuk in de schuit liggen. Hij gebruikte hem zelden, maar wij vonden het prachtig om daar eens flink op te blazen. In het eerste huis rechts woonde de familie Kasten. In de tijd dat ik de lagere school in Broek De voormalige Openbare Lager School aan de Koog met links voor de oude onderwijzerswoning. In het meest rechtse lokaal was later de kleuterschool gevestigd. Nu staat hier garagebedrijf Weel. 48 Oktober 2006 z

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 49