De familie Zijp Jan Zijp met de kolenwagen met daarvoor de trouwe pony. Jan Zijp en zijn collega's werden behoorlijk smerig van het kolengruis. De zak met kolen moest op de nek worden genomen nadat hij de punten had vastgepakt. Vaak moest er meer dan gewoonlijk worden gelopen omdat de huis vrouwen hem niet dwars door hun huis wilden hebben. Van zijn kinderen zou zoon Cornelis de kolenhandel voort zetten en later omzetten in een garagebedrijf. De op één na jongste zoon van Tinus en Maartje heette ook Martinus (VIII-D) (Tinus) (1907). Hij werd ook schilder en vestigde zich te Castricum. Het schildersvak zag er destijds heel anders uit dan tegen woordig. De schilder bereidde zelf zijn verf uit droge, vaak giftige, verfstof vermengd met lijnolie. De verfstof en de olie werden met een wrijfsteen op een glasplaat net zo lang gewreven tot er geen gruisje meer in zat. Loodwit, zinkwit en menie konden bij inademen gezondheidsproblemen opleveren. Vandaar dat schilders veel melk moesten drin ken om de schadelijke invloeden hiervan zoveel mogelijk te neutraliseren. Wanneer er ergens een ruit moest worden vervangen, dan werd er gebruik gemaakt van een zogenaamde glazen- mars. Dit raamwerk met riemen werd op de rug gedra gen. Aan het raamwerk werd de ruit bevestigd en onderin bevond zich in een laatje de schrapers, stopverf e.d. Van zo'n glazenmars bestaat nog een foto waar deze wordt gedragen door Martien Zijp. De niet religiegebonden schilders werkten in die tijd ook al samen in de District Commissie Samenwerkende Schil derspatroons benoorden het IJ. In een notulenboek uit 1938 zien we J.Vermeulen uit Wormerveer als voorzitter en C.Oudendijk uit Zuid-Scharwoude als secretaris. Als bestuur staat vermeld: W.Beukers uit Bergen (later voor zitter), D.Zijp (VIII_A) uit Noord-Scharwoude, J.de Wit uit Den Helder, W.Langendijk uit Den Helder, D.Langereis uit Hoorn, P.Leguit uit Krommenie, R.Berkhout uit Groote broek, C.Burger en Jac.Narold uit Alkmaar. Wellicht staan enkelen hiervan op de groepsfoto die gemaakt werd tij dens een reisje naar Westerbouwing bij Arnhem. Twee schilderende broers Zijp aan het werk. Links Tinus (VIII-D) (1907) en rechts Dirk (VIII-A) (1890) Schilders droegen in die tijd geen overall maar een schilderskiel. Tijdens het werk hing deze tot over de knieën. In etenspauzes en bijvoorbeeld op de fiets rolde de schilder alles op tot aan zijn broeksband en propte de kiel daartussen. Nog iets over het schildersvak De Rooms Katholieke schilders waren verenigd in de Nederlandsche Vereeniging van R.K. Schilderspatroons Sint-Lucas, afdeeling Het Noorden. In hun statuten was opgenomen dat zij konden samen werken met andere vakverenigingen welke hetzelfde doel beoogden. Zodoende dat op de onderstaande foto schilders van beide verenigingen broederlijk bijeen zijn. Bronnen: Nakomelingen van DIRK ZIJP uit de Schermeer; samenge steld door N.J.Zijp Den Helder; 1973. Informatie van de heer J.Zijp te Wormer. Informatie van de heer N.Zijp te Noord-Scharwoude, H.Zijp te Noord-Scharwoude en J.Zijp te Den Helder. Informatie van de familie Zijp-Kos en mevr. Kraakman-Kos te Zuid-Scharwoude. Oktober 2006 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 44