De familie Zijp Dit zou zijn bijnaam worden en blijven. Jaap bleef zijn gehele leven ongetrouwd en woonde later met zijn zuster Rensje al vroeg weduwe geworden van Pieter Kraakman. Dirk Jacobszn Zijp (VI-B) (1838- en zijn nakomelingen Dirk Zijp had veel beroepen. Hij is bekend als koopman, schilder, barbier, kastelein en landman. Hij trouwde in Oudkarspel met Antje Breed, dochter van Maarten Breed. Van de zeven kinderen van Dirk en Antje noemen we hier zoon Martinus (VII-D) (1865-1943). Evenals zijn neef Ide werd Martinus (Tinus) ook schilder. Hij trouwde met Maartje Appelman uit Heerhugowaard en vestigde zich te Zuid-Scharwoude. Hun woning was die welke nu Dorpsstraat 474 heeft. Van schilder Tinus Zijp is bekend dat hij altijd tabak pruimde, ook tijdens zijn werk. Schilderde hij langzaam, dan pruimde hij ook langzaam. Vlugge halen met de kwast, leverde een hogere kauwsnelheid op de pruim op. Tinus Zijp (1865-1943) en Maartje Zijp-Appelman (1867 1956) voor hun huis aan de Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude. Op de voorgrond bij de boom liggen hun jongste zonen Tinus (1907) en Piet (1909). De man die uiterst rechts te zien is, is Hendrik Metselaar. De achterste personen: met pet is bakker Broers die een bakkerij had waar later bakker Boots woonde. De vrouw van Broers staat op de foto met een donker schort voor. Jan (VIII-C) Zijp ((1896) werd geen schilder. Hij koos voor het beroep van brandstoffenhande- laar, beter bekend als kolenboer. Zijn vrouw kwam uit Hoogkar- spel, maar was geboren in Edam en heette Agnes Peereboom. Het beroep van kolenboer was voorheen veel voorkomend omdat iedereen 'zwarte brand' gebruikte. De voorraad steenkool moest eerst in zakken worden gedaan, die vervolgens met een wagen met een ezel ervoor werd weggebracht. De ezel werd later vervangen door een pony. Achter het huis aan de Dorpsstraat (nu nr.482) werd een kolenop- slagplaats gebouwd. De zonen van Tinus en Maartje zullen bij oudere Langedij- kers nog wel bekend zijn. Oudste zoon Deodorus (Dirk) (VIII-A) (1890) volgde zijn vader op als schilder en stichtte als zodanig het nu nog bestaande schildersbedrijf Fa.D.Zijp Zn. Dirk huwde met Peronella (Pietertje) Bruijn uit Noord-Scharwoude. De zonen Martinus (Martien) (1915) en Petrus (Piet) (1935) volgden hun vader op als schilder. Als jongste telg voert zoon Adrianus (Aad) het schilders bedrijf van opa Dirk en vader Martien nog steeds. Jacobus oftewel Jaap (VIII-B) Zijp (1895) had een aparte manier van begroeten. Zijn 'Hallo joh' klonk als 'Bollio'. Drie broers Zijp, afgebeeld in militair uniform. Van links naar rechts Jaap (1895), Dirk (1890) en Jan (1896). De foto stamt uit de Mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 42 Oktober 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 43