De familie Zijp Corrie Zijp geboren in 1912 (links), dochter van Ide Zijp en haar nicht Coba (1912), dochter van Jan Zijp. leden in 1995, was ooit de oudste inwoonster van Lange- dijk en was de moeder van de bekende Langedijkse Truus Hink-Appel. Van deze tak van de familie Zijp bestaan nog meer foto's die we in een later nummer wellicht nog plaat sen. Jacob Zijp had zijn woning en bedrijf aan de Dorps straat in Zuid-Scharwoude (nu nr 468). Toevallig woonde daar later Steven Kramer die getrouwd was met Annie Zijp, dochter van Dirk Zijp en Neeltje Bruijn. De oudste zoon van Jacob was Jan (1890-1963) die zo'n tachtig jaar geleden de al genoemde foto's maakte. Hij vertrok naar Wormer waar hij, net als zijn vader timmer man/aannemer werd. Het huis van timmerman Jacob Zijp met daarnaast achteraan de timmerwerkplaats. Achter de boom is nog een handwagentje te zien. In de grote vakantie van 1957, Ide was toen al over de tach tig, besloot de oude baas zijn zoon in Den Helder te gaan helpen bij het schilderen van de Aloysiusschool school. Van de drie generaties schilders Zijp bestaat een helaas niet zo duidelijke foto. De tweede zoon Jan (VII-B) (1873-1969) werd tuinbouwer en huwde Martha Kardinaal uit Oudkarspel. Dit echtpaar had o.a. een dochter Aagtje die later trouwde met Gerar- dus Stefanus (Gert) Koopman. Gert Koopman en Aagtje Zijp woonden jaren achtereen aan het begin van het Gaspad te Noord-Scharwoude. De jongere zuster van Aagtje, Jacoba Johanna (Coba) bleef ongehuwd. Zij komt voor in de serie foto's van 1920-1925. De derde zoon Ide (VII-C) (1875-1959) trouwde met de in Ursem geboren en later uit Heiloo afkomstige Cornelia Bol- ten. Hij vestigde zich als schilder in Noord-Scharwoude. Naast de Nederlandse Bond van Schilderspatroons bestond er de Nederlandse Vereniging van R.K. Schilderspatroons Sint-Lucas, afdeeling Het Noorden. Ide Zijp was hiervan de voorzitter en D. Zijp (VIII-A) secretaris. Het bedrijf van Ide Zijp werd later voortgezet door Martinus Baltus aan wat nu Dorpsstraat 675 is. Ide bleef tot op hoge leeftijd actief in het schildersvak. De beide zonen Jan en Nic werden evenals vader schilder. Jan vertrok naar Den Helder, waar hij later de zaak van broer Nic in de 2e Vroonstraat overnam. Jos, de zoon van Jan werd eveneens schilder. Nic verhuisde na zijn tweede huwelijk naar Overloon. Van links naar rechts staan hier: Jos Zijp (1944), Ed Zijp (1941) geen schilder, Opa Ide Zijp (1875-1959) en Jan Zijp (1903-1982). Oktober 2006 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 42