Z eum van 1 JJIUL BI door Jan Marsman Sr We zien op de voorste rij v.l.n.r.: 1.Joop de Boer, 2.Nico Kramer, 3.Mirjam Kramer, 4.Gem Kramer, 5.Piet Kramer, 6.Karin Kramer. Deze foto werd aan de redactie ter hand gesteld zonder de namen van de personen. Omdat links enkele blikken met Kramer Zuurkool te zien zijn en de familie Kramer zelf deftig in het midden zit, was het niet moeilijk de rich ting te bepalen. Voor alle namen echter bekend waren, ging er nog vrij veel tijd overheen. Op enkele namen na zijn alle personen bekend. De onbe kenden zouden afkomstig zijn uit Enkhuizen. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid de viering van het 70-jarig jubileum. Achter op de foto staat namelijk de datum 4 januari 1961. We zien naast de familie Kramer alle perso neelsleden van de firma. Op de 2e rij gehurkt en zittend: 1.Wim de Boer, 2.Joop Berkhout, 3.Arie Boon, 4.Nico Kramer met Jos Kramer op schoot, 5.Alice Kramer-Bot, 6.Klaas Kramer, 7.Trien Kramer-Duijves, 8.Steven Kramer, 9.Cor de Boer, 10.Cor Horio, 11.Toon Kaag, 12.Wim Kaag. Op de derde rij staande: 1.Willem Visser, 2.onbekend, 3.Jacob Berkhout, 4.Nico Zwagerman, 5.Teun Marsman, 6.Cees van der Weerd, 7.Dirk Rijper, 8.onbekend, 9.Piet Bakker, 10.Ria Visser, 11.Jan Pannekeet, 12.Annie Kamp, 13.Piet Eecen, 14.Elly Olie, 15.Antje Kuiper-Van Heugten, 16.Joop Brandsma, 17.Piet Kramer, 18.Jan Marsman, 19.Ria Kramer-van den Berg, 20.onbekend, 21.Piet Kooij (Bol), 22.Jan de Haan, 23.onbekend, 24.onbekend, 25.Andries Karbet. Op de vierde rij: 1.Jan Schuffelen, 2.Simon Groot, 3.Ate Meinema, 4.Willem van der Vliet, 5.Henk Pannekeet, 6.Joop Pluister, 7.Wim Hoveling, 8.Maarten Kuiper, 9.Piet Bet, 10.Tijmen Rippen (Bol). Helemaal bovenaan op de achterste rij: 1.Arie Ligthart, 2.Henk 3.onbekend, 4.Willem Bergen, 5.onbekend, 6.Herman van Veen, 7.Tjeerd Piersma, 8.Arie Bergen, 9.Willem ter Burg. Oktober 2006 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 36