"Moer en dochter" Nadat het kanaal Alkmaar - Kolhorn, gereed gekomen was in 1934 en de provinciale sluis in het kanaal bij Noord- Scharwoude in 1936, wenste de raad van BOL een nieuwe, grotere sluis, ongeveer 100 meter ten oosten van de vorige sluis. De lengte zou 50 mtr en de breedte 6 meter worden. Een sluis met tussendeuren, dus geschikt voor grotere en kleinere schepen. Besluit tot het bouwen van de nieuwe sluis werd genomen op 13 oktober 1939. De bouw werd uitgevoerd door de heer Zuijlen te Zwolle voor f 136.700,- (geen familie van de auteur) Voor dat bedrag werd er niet alleen een nieuwe sluis gebouwd, maar werd tevens de oude sluis gesloopt en verwijderd, een nieuw kanaal gegraven vanuit de sluis door de bestaande eilanden van het Geestmerambacht richting Broeker Veiling en werd de volledige beschoeiing van de haven van Broek ver vangen door een betonnen damwand. De nieuwe sluis werd tevens gekenmerkt door roldeuren waardoor er geen ruimte verloren ging bij het openen en sluiten van de sluisdeuren. Op 15 april 1940 wordt begonnen met de bouw en ruim een jaar later is deze voltooid. De uitgebroken tweede wereldoorlog lijkt geheel geen invloed gehad te hebben op de bouw. Uit de dagboeken lezen we zelfs dat beton ijzer en grind wordt ingevoerd vanuit Duitsland. Op woensdag 25 juni 1941 is het groot feest. De nieuwe sluis wordt geopend. Onder grote belangstel ling varen de motorboten met genodigden, voorafgegaan door een schuit met daarop fanfarekorps Advendo" onder leiding van dirigent Van Kalken, door de nieuwe sluis. Vele sprekers, waaronder vanzelfsprekend burgemeester Schelhaas, roemen de samenwerkende organisaties en de bouwers. De gemeentesecretaris de heer van Zuijlen (weer een andere dus) leest ter afsluiting een gedicht voor van Jan van Alfen, opgedragen aan Burgemeester en Wethouders van Broek op Langedijk. Foto van de bouw van de nieuwe sluis in 1940/1941 Plattegrond van de haven van Broek op Langedijk met zowel de oude als de nieuwe sluis Een gedicht van maar liefst dertig cou pletten, waarvan ik u het 27e couplet niet wil onthouden: Nog wil'k hier iemand hulde brengen Wiens arbeid, practisch, 't sluiswerk raakt. Gij toonde ons, Meneer van Zuylen 't Genie, dat in een mensch kan schuilen Door 't wonderwerk, door ugemaakt.... Maar wie moest de nieuwe sluis gaan bedienen? De laatste sluiswachter van de oude sluis was Ab ten Bruggencate. En weer was het Jan van Alfen die hier voor in de krant op de volgende pagina dit gedicht schreef: Oktober 2006 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 24