De T 'I ^angenc rnjker Centra. .e Tuin DOTLIW DOlldJ 0 redactie Staande v.l.n.r.: 1.P.Schouten, 2.C.Spaan uit Koedijk, 3.Joannes Schaap uit Ursem, 4.J.Moerbeek uit Oterleek, 5.K.Speets uit Hensbroek, 6.Joh.Koning uit Hensbroek, 7.O.de Vries uit Oterleek, 8.A.Vet uit Ursem, 9.P.Kwadijk, 10.J.Bijpost uit Sint-Pancras, 11.Jb Bakker, 12.H.Glas uit Bol, 13.Jb Glas uit Hhw, 14.Piet Smit Jzn uit Hhw. Zittend: 1.Piet Tromp uit Hhw, 2.A.Quant uit Hhw, 3.Arie Hoogland uit Sint-Pancras, 4.Jb Kramer, 5.W.Visser uit Koedijk (2e secr.), 6.Siemen de Boer Kzn uit Zuid-Scharwoude (voorz. en secr.), 7.C.Spaans uit Bol (penningm.), 8.Jb.C.Duif uit St Pancras (2e voorz.), 9.C.Wagenaar Kzn (afgev.KvK), 10.H.Stennenberg (afgev.KvK) Qp oen öézh Juli i±i2i \s 0 OOR. deh Heer ft, Slot P*. Ou ij. Burgemeester unn Broer op Lrhgendijr de eerste stern gelegd Urttl BIT BRT/1 fiLKMITöOR, CEBOUWO VOLGERS ONTWERP vjlll W. Jï. DlRKMftflT, &0UWKU11OTGR TE Br o/LdIJH, VOOR REHEH1E1C, Vfltl Q£ Ui\nC,£t1D(JKÈR Croeïitehcentrale, ouder hét Bestuur uah Slot P? Broek op Langend ijk êeae-A/oorz P. Slot fl. Pï, ^urgem. van Br.o/L. dijk Voorzitter 5. de Boer Klï. Zü. Scharwoude Vice.Uoorz, S. Zeeman ,p Secretaris Bouwëïis ftg. o/L dijk Penningmeester Van de familie Gutter-Pluister uit Noord-Scharwoude kregen we bovenstaande foto. De foto toont het bestuur van de Tuinbouwbond 'Langendijker Groenten Centrale'. Op het erf van KW (nu gesloopte pand op Dorpsstraat 94) zit het vol tallige bestuur aangetreden. Een gedenksteen in het naastgelegen betaalkantoor vermeldt ook de Langen- dijker Groentencentrale. Oktober 2006 17 O O

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 18