Het ontstaan van de bakkerij van bakker Rood Gegevens uit het Regionaal Archief Alkmaar en het Kadaster Langzamerhand werd het huis van bakker Rood verbouwd. Oktober 2006 Petrus Johannes de Groot (hier met zijn kinderen) had de bakkerij vóór Cor Rood. De koopsom bedraagt 1000 gulden. En zo zijn we weer aangeland bij de familie Rood waar van u de hele geschiedenis hiervoor heeft kunnen lezen. Franciscus Petrus Bernardus Rood, eigenaar vanaf 1996. Adrianus Jacobus Josephus de Groot, eigenaar van 1947 tot 1953. Adrianus Jacobus Josephus Groot, geboren te Oudkarspel op 28 maart 1922, die de bakkerij van zijn vader kocht, heeft slechts een vijftal jaren de bakkerij in zijn bezit gehad. Hij verkoopt de bakkerij op 30 januari 1953 aan Corne- lis Jozef Rood, bakker, geboren op 21 september 1926 te Heerhugowaard, wonend aan de Jan Glijnisweg 49, voor een bedrag van 20.000 gulden. Adrianus de Groot mag binnen een straal van 10 km geen brood-, koek- en banketbakkersbedrijf meer uitoefenen of in een dergelijk bedrijf werkzaam zijn. Indien hij dit wel zal doen, dan staat hem een boete van 10.000 gulden te wachten. De akte wordt meeonder tekend door de getuigen Tom Scharlewi, caféhouder, wonend te Alkmaar op het Waagplein (Kom bij Tom, drink Zuylekom). Cornelis Jozef Rood, eigenaar van 1953 tot 1996.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 17