Voorwoord. Reacties op het 2e nummer. Het seizoen 1997 is weer achter de rug. Mede door de vrijwillige hulp van onze donateurs waren wij in staat om dit jaar een leerzame expositie 'Varend en Vissend Verleden' aan u te laten zien in 't Regthuis. Gezien de vele positieve reacties is dit zeker gelukt. De beide scholen uit Oudkarspel hebben met hun leerlingen de expositie bezocht en waren zeer enthousiast. We kunnen alleszins terugzien op een prachtig seizoen. Een ander onderwerp dat inmiddels zeer aanslaat is ons blad 'Van Otterplaat tot Groendveldsweid'. Het verheugt me dat de redactie er ook nu weer in is geslaagd een blad samen te stellen wat voor donateurs van Broek tot en met Oudkarspel aantrekkelijk is om te lezen. Het is immers de bedoeling dat alle dorpen aan hun trekken komen. Wij danken de Rabobank voor hun geldelijke bijdrage, alsmede iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit blad. Ik wens u dan ook veel leesplezier en hoop u ook het komende seizoen weer in 't Regthuis te mogen begroeten Jan Wijn, voorzitter. De Twuyverweg. Een foto van het ongeluk op de Twuyverweg hadden we graag in het vorige nummer afgedrukt. Het enige exemplaar wat te vinden was stond in de Alkmaarsche Courant, maar deze afbeelding was erg slecht. Van de heer I.Nijman kregen we bijgaand fotootje, overgenomen uit het Geïllustreerd Zondagsblad. We zien de auto van Klaas Slot ondersteboven te water liggen. Geen wonder dat hij hier niet levend is uitgekomen. Herinnering aan de Russische revolutie. Mevrouw Van der Heide-Vis uit Badhoevedorp, een kleindochter van Meester Jan Vis uit Oudkarspel, werd er door het artikel aan herinnerd dat zij nog verwant was aan de verongelukte Klaas Slot. De vader van Klaas, Rens Slot (van de firma KW), was destijds een belangrijk groentenhandelaar. Spoorwagons vol werden verstuurd, heel vaak naar het buitenland. Zo ook spoorwagens kool naar Rusland. In 1917, het jaar van de Russische revolutie, had hij ook een omvangrijke trein met groenten verstuurd naar Rusland. Zodra hij hoorde van de revolutie zag hij zijn geest al dwalen en vreesde nooit meer iets terug te zien. Groot was zijn verbazing toen de complete trein terug kwam, ter betaling gevuld met kostbare instrumenten en boeken, waarin alles over de tsaren was doorgehaald. Het aantal boeken was zo groot dat Rens Slot aan diverse kennissen en relaties van deze boeken heeft uitgedeeld. Na tachtig jaar heeft mevrouw Van der Heide de boeken, die haar vader Willem Vis ooit kreeg, nog steeds bewaard.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 3