De Spoorstraat van voorheen (door Jan Uff). De niet rasechte, of de wat jongere Langedijkers zullen met wat verbazing naar deze plaatjes kijken, als ze horen dat dit de Spoorstraat is. Het is een straat op de grens van de dorpen Oudkarspel en Noord- Scharwoude, zoals die was in de jaren rond 1900. Velen zullen denken, wat jammer dat dit allemaal zo is veranderd. Zulke plekjes zie je bijna nergens meer. Ze hebben gelijk, want mooie plekjes zijn zeldzaam. De Spoorstraat, later zo genoemd omdat hij leidde naar het station Noord-Scharwoude, werd vroeger 'Het Wegje' genoemd. Wel een aanvaardbare naam wanneer we bedenken dat dit aan de gehele Lange- dijk de eerste en enige zijstraat was. Allereerst sprak men van 'De Nieuwe Weg', maar toen bleek dat deze toch wat kleiner uitviel dan men had gedacht, werd 'Het Wegje'. In de eerste tijd was er nauwelijks sprake van een weg. Het was een verbinding tussen de Roskambrug en de Dorpsstraat, welke bestond uit een zoge naamde kleiweg. Je kunt beter spreken van een enigs zins vlak en hard gemaakte akker. Als we goed kijken naar de foto's kunnen we duidelijk zien dat de straat een akker is geweest met aan weerszijden een slootje. Op de daarnaast liggende akkers werden van lieverlee de huizen gebouwd, die daardoor alleen maar over een bruggetje te bereiken waren. Dit alles bij elkaar maakte het tot het schilderachtige geheel waarbij we onwillekeurig denken, was het maar zo gebleven. Wie eens een rondritje maakt door West-Friesland en toevallig in Opperdoes vlak bij Medemblikterecht komt, zal daar nog een dergelijk plekje aantreffen met talloze bruggetjes. Het zou dus wel mogelijk geweest zijn om het te behouden maar men dacht er hiertoen anders over. Al heel lang voorde verkaveling zijn de slootjes gedempt, de bruggetjes gesloopt en alle bewoners waren er toen blij mee. Over geen enkele straat in Langedijk is zo veel gekibbeld in de raadsvergaderingen als over deze straat. Het was namelijk een gezamenlijke straat van Noord-Scharwoude en Oudkarspel. De gemeente grens van de toen nog zelfstandige gemeenten liep oost-west precies door het midden van de straat. Het laat zich raden dat dit veel moeilijkheden opleverde, vooral bij het onderhoud van de weg. Over het plaatsen van een straatlantaarn of een kuil, toevallig midden in de weg, kon men uren debatteren. Op één van de foto's zien we links het oude café 'De Hut' op de plek waar nu 'De Buizerd' is gebouwd. De laatste is nu evenwel een modern hotel-restaurant. De vroegere herberg 'De Hut' was maar klein maar toch wel gunstig gelegen, vooral voor de verkoop van sterke drank per fles, of zoals het vroeger ging per kruik. Tegenwoordig koopt iedereen frank en vrij zijn fles jonge klare of cognac, maar dat was vroeger anders. Dat moest altijd een beetje stiekem worden gekocht. Men wilde niet weten voor de buren of anderen dat er drank in huis werd gebruikt. Nu misschien een beetje een bekrompen idee, maar het was nu eenmaal zo. Wie met een boodschappentas Uit een café kwam was al verdacht. Voor dergelijke inkopen was 'De Hut' een prima gelegenheid. Niet veel mensen op de buurt en van verschillende kanten ook goed per schuitje te bereiken. In zo'n schuitje kon je heel best wat wegmoffelen of doen alsof het een waterkruik was. Noord-SchiFwoude en Oudharspet Spoorttrut De Spoorstraat naar het westen toe met links café De Hut.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 30