Van Otterplaat tot Groenveldsweid. Inhoudsopgave: Het blad 'Van Otterplaat tot Groenveldsweid' is gratis voor donateurs van de stichting Langedijker Verle den. Het lidmaatschap bedraagt minimaal f 12,50 per jaar, 65-plussers betalen f 7,50. Losse nummers kósten f 5, Het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden wordt gevormd door: Jan Wijn (voorzitter) Cor Oudendijk (secretaris) Tanja Ursem-Kuiper (penn.) Kroonstraat 30 Dorpsstraat 453 W.de Zwijgerstr. 6 1724 RM Oudkarspel 1722 EJ Zuid-Scharwoude 1723 KG Noord-Scharwoude tel. 0226-313227 tel. 0226-320610 tel. 0226-315422 Bestuursleden: Jan IJff Ida Tauber-de Waard Jaap de Groot Cees Rutsen Janny Meinsma-Huisman Ria Put-Luken Gironummer: Bankrekeningnummer: J.van Stolbergstr. 41 Dorpsstraat 866 Dubbelebuurt 1 Keizersloot 5 Platte Ven 171 Voorburggracht 507 1723 LB Noord-Scharwoude 1724 NV Oudkarspel 1721 CL Broek op Langedijk 1722 GW Zuid-Scharwoude 1723 AP Noord-Scharwoude 1724 RJ Oudkarspel 464735; 34.66.26.137 Rabobank Langedijk. tel. 0226-312822 tel. 0226-312185 tel. 0226-313906 tel. 0226-312834 tel. 0226-312509 tel. 0226-317619 De redactie van 'Van Otterplaat tot Groenveldsweid' bestaat uit: Jan IJff, Cees Rutsen, Cor Oudendijk en Janny Meinsma. Redactie-adres: - Dorpsstraat 453 1722 EJ Zuid-Scharwoude Copyright: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de auteur of de redactie. Voorwoord; Reacties óp het 2e nummer1 Otterplaat en Groenveldsweid...,2 Hoe het een dorpsgenoot verging3 Nut en Genoegen5 Dorpsfiguür en idealist12 Vis, een familie van schoolmeesters14 Een bekende Langedijker, Maartje Kliffen18 Fotograaf Niestadt in Zuid-Scharwoude19 Korenmolenaars en gorters in Noord-Scharwoude20 Een dag naar Alkmaar in 178524 Een ULO-klas uit 194626 Reciteervereniging 't Rozenknopje26 De Spoorstraat van voorheen28 Illustraties: archief Stichting Langedijker Verleden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 2