Een ULO-klas uit 1946. Reciteervereniging 't Rozenknopje. Van de heer Schrieken uit Alkmaar kregen we een foto van een ULO-klas. Het jaar 1946 lijkt nog niet zo lang terug maar alle jongens op de foto zijn inmiddels ook al weer dikke zestigers. Onze dank gaat uit naar de heren R.Schrieken, A.GIas en A.Kout voor het uitpluizen van de namen. Op het laatste moment bleek er ook nog een foto van de meisjes te bestaan. Omdat er hier geen plaats meer voor was, plaatsen we die in het volgende nummer. De foto is genomen bij de oude ULO-school die achter Concordia stond. We zien: Van onze donateur de heer Otto van Driel uit Grave ontvingen wij kopieën van een schrift van reciteervereniging 't Rozenknopje uit Broek. Daarnaast heeft de heer Van Driel alles compleet voor ons uitgetypt, inclusief alle voorgedragen stukken in 1890 en 1891. Vanwege ruimtegebrek plaatsen we hieronder de inleiding van het stuk, plus het eerste gedeelte van 1890. Voor geïnteresseerden blijft het volledige verslag in te zien in het archief van 't Regt- huis alsook een lijst van de opgevoerde voordrachten. Tevens voegde de heer Van Driel een copie bij van een dankvers van Neeltje Ottes Wit dat zij haar meester aanbood toen zij op 31 januari 1818 de school verliet. Dit vers volgt hierna. Drie generaties. Bijgaande tekst stamt uit een schrift dat ik van mijn tante Klari (Klaasje Koedijk, geboren en getogen in Broek op Langendijk) kreeg toen bleek, dat mijn hobby, genealogie, geen ééndagsvlieg was. Ik was met deze hobby begonnen op haar 80e verjaardag (26 september 1981), omdat ik in dat weekend zowel mijn ouders als de ouders van mijn vrouw zou ontmoeten. Al die jaren had zij dit schrift bewaard. Ik vind het extra leuk, omdat ook mijn ouders (Trijntje Koedijk, uiteraard ook geboren en getogen in Broek, en Frans van Driel) elkaar via de voordrachtskunst hebben ontmoet. En dat terwijl mijn vader al eens tegen een vriend had gezegd: "die vrouw daar zou ik mee willen trouwen". Nou wordt dat wel meer gezegd, maar in dit geval keek hij naar een foto van mijn moeder in de NCRV gids van begin van de oorlog. Deze foto stond daar omdat mijn moeder voor de radio zou voordragen. Achter vlnr: l.Arie Stokman, 2.Aris Kout Czn, 3.meester 4.Arie Chattillon, 5.Dirk Paarlberg uit Warmenhuizen, 6.Dirk van Schoorl, 7.Meester Dullemond, 8.Gerrit Glas, 9.Theo Blom, 10.Meester Wiersma, 1112.Aris Appel uit Veenhuizen, 13....uit Heerhugowaard. Midden vlnr: 1 .Wouter v.d.Heerik, 2Boterhoek? 3.Daan Menkveld, 4.Arie Glas, 5.Gijs Dullemond, 6.Jan Vlug (de latere wethouder), 7.Enno Mienes, 8.Jan van Dort, 9.Piet Blokker, lO.Jan de Wit** (de latere orgelman), 11.Cor Spaan. Voor vlnr: 1. Klaas van Schoorl, 2.ReijerSchrieken, 3. PietKees van den Abeele, 4.Cees Pool, 5.Piet de Haan, 6. Willem Middelburg uit Warmenhuizen, 7.Jan Weder, 8.Jo Berkhout, 9.Jaap Reijne uit St-Pancras. Zie ons artikel 'Hoe het een dorpsgenoot verging'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 28