m De Fortuin. Rond 1830, bij de voorbereiding voor het instellen van het Kadaster, werden voor het vaststellen van de grondbelasting diverse molens bezocht en beschreven. Over de molen in Noord-Scharwoude werd toen o.a. geschreven: 'Kadastraal bekend sectie B nr.356, molenaar Pieter de Geus. Stenen molen genaamd "De Fortuin". Twee paar maalstenen die gelijktijdig kunnen werken. Molen in goede staat en gunstig gelegen.' In deze aantekening komt voor het eerst de naam "De Fortuin" naar voren. In later jaren is er meer sprake van 't Fortuin" Maartje Sijpheer overleed op 30 september 1832. Haar man, Pieter de Geus, overleefde haar nog bijna tien jaar en stierf op 2 augustus 1842. Op 22 februari 1843 verkochten hun kinderen en erfgenamen '6/7 in een stenen windkorenmolen met het daarbij behorende huis en erf en een stukje weiland, alles gelegen te Noord-Scharwoude en kadastraal bekend onder sectie B nrs354, 355 en 356', aan hun broer en mede erfgenaam Hillebrand de Geus. Hij was geboren in Noord-Scharwoude op 28 mei 1798 en overleed daar ook op 26 november 1871. De molen met woonhuis, erf en bouwland werd op 14 oktober 1868 door hem openbaar verkocht in de herberg 'De Burg' te Noord-Scharwoude. Nieuwe eigenaren. Koper werd Cornelis Wijn, landman te Alkmaar, voor in totaal 5454,75. Bij deze verkoop is er voor het eerst geen sprake meer van 6/7 deel, zodat nu het volle eigendom werd verkocht. Het is niet duidelijk hoe het 1/7 deel van de kerkmeesters van Broek op Langedijk werd verkregen. Cornelis Wijn, geboren op 3 januari 1815, heeft de molen zelf bemalen. Hij overleed in Noord-Scharwoude op 7 juli 1876. Hij was al weduwnaar toen hij op 1 april 1860 trouwde met Maartje de Geus, dochter van Dirk de Geus en Maartje Schoorl en kleindochter van de vroegere molenaar Pieter de Geus. Na het overlijden van Cornelis Wijn werd het molen complex op 26 oktober 1876 in het openbaar ver kocht. Koper werd nu Willem Bos, korenmolenaarte Hoogwoud. Hij kocht het voor een totaalbedrag van 6696,- voor zijn zoon Evert Bos, molenaarsknecht te Barsingerhorn. Evert Bos, geboren op 12 juli 1852 in Hoogwoud, was op 26 april 1876 te Heerhugowaard getrouwd met Theodora Margaretha Mulder. Hij overleed op 31 maart 1898 en bij scheiding van zijn nalatenschap, op 27 augustus van dat jaar, werd de molen met het molenhuis en de paardenboet etc. toebedeeld aan zijn weduwe. De weduwe Bos-Mulder verkocht het geheel op 9 december 1904 aan haar zoon Gerrit Bos, geboren op 22 juli 1884, die het bedrijf nog een aantal jaren heeft voortgezet. Uiteindelijk verkocht Gerrit Bos, als korenmolenaar te Noord-Scharwoude, het gehele complex aan de landbouwer Wouter Borst, onder voorwaarde dat de opstal van de molen eigendom bleef van de verkoper. De molen met de machines zouden vóór 1 mei 1919 door de verkoper verwijderd moeten zijn. Gegevens betreffende de molen na 1800 zijn grotendeels afkomstig van mijn vriend, nu wijlen P.Boer te Alkmaar, die een enorme hoeveelheid gegevens betreffende de Noord-Hollandse molens verzameld had. november 1996, J.P.Geus. Het laatste verloop van de molen en de maalderij. Zoals gezegd zette de familie Bos de maalderij voort. Over deze bedrijfsontwikkelingen is nog niet veel achterhaald. De molen is in 1919 weliswaar gesloopt maar de maalderij aan het Gorterdiepje bleef nog jaren in bedrijf. Bij de verkaveling begin jaren '70 werd in eerste instantie het molenhuis gespaard. Helaas viel ook dit huis laterten prooi aan de slopershamer. Nu rest nog slechts het oude bedrijfsgedeelte. di Wed. E. 80S ZONEN KORENMOLEN ,,'t Fortuin." S' yJ? y S Een rekening voor het malen van tarwemeel uit 1904. Hier heet de molen '"t Fortuin". jfoordechoruxiuidé lir C's/ Debet aan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 1997 | | pagina 25