Met ingang van 1 december 1912 werd hem eervol ontslag verleend wegens zijn vertrek naar Koog aan de Zaan. Daar was hij al per 1 september benoemd tot hoofd van de ULO-school, maar vanwege zijn ontslag per 1 december kon hij niet eerder aldaar beginnen. Na Koog aan de Zaan volgde Willem Vis het hoofd van de lagere- en ULO school te Hoofddorp op. We schrijven nu inmiddels 1928. Net als zijn vader slaagde ook Willem Vis er in zich bijzonder geliefd te maken bij de mensen en met name bij de kinderen. Toen hij op 28 februari 1937 overleed was de bevolking van de Haarlemmermeer zeer ontdaan. We hebben de zoons Cornelis en Jan Jr. hier niet be handeld maar ook zij schijnen met het onderwijs te maken hebben gehad. Ook de echtgenote van Wil lem Vis stond af en toe voor de klas. We lezen name lijk dat Neeltje Vis-Bakker te Oudkarspel benoemd werd tot onderwijzeresse bij het herhalingsonderwijs voor den cursus 1910-1911. In het voorgaande is geprobeerd een beeld te schet sen van een lange periode Vis in het onderwijs van Oudkarspel. Getracht is om de personen van met name Jan en Willem Vis weer een beetje tot leven te brengen. Er is hierbij dankbaar gebruik gemaakt van stukken die ons geschonken zijn door mevrouw Van der Heide-Vis uit Badhoevedorp, een dochter van wijlen Willem Vis. Uit deze stukken, getuigschriften, aanbevelingen en staat van dienst, kon veel worden afgeleid. Daarnaast werd vaak mondeling aanvul lende informatie gegeven door de al genoemde mevrouw Van der Heide en haar dochter. Hiervoor onze hartelijke dank. Een oude foto genomen rond 1900. We zien van links naar rechts: Burgemeester F.J.J.Führop (burgemeester van Oudkarspel van 1899-1904), Juffrouw Schalée (onderwijzeres). Mevr. Vogelenzang, Willem Vis, Dokter J.C.Vogelenzang (huisarts van 1897 1933) en vooraan met witte baard Meester Jan Vis. Verdere bronnen: - Bev.reg.Oudkarspel, Geb.huw.overl.reg. Regionaal Archief Alkmaar. - 'Het dorpsleven van de Langedijk', door Glas, Kool en Zeeman, Hoorn 1971. - 'Van Otterplaat tot Groenveldsweid' 1e jaargang 1995, bladzijde 7 e.v. - 'Het leven en werken van de familie van Jan de Wit' door J.G.Jonker, Bergen NH 1995. - Mondelinge mededelingen van de heer J.G. Jonker te Dirkshorn, destijds verkregen van diens moeder Neeltje Jonker-de Wit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 19