In 1896 leek er een einde te komen aan het tijdperk Vis. Meester Jan ging met pensioen en werd opgevolgd door J.J.Hoffmans uit Rotterdam. Maar zoals we al in de eerste 'Otterplaat' hebben kunnen lezen liep deze aanstelling uit op een compleet volksoproer. Meester Vis, die alles van dichtbij meemaakte, zal dit alles wel met lede ogen hebben aangezien. Na het vertrek van Hoffmans werd B.J.Kosten aangesteld maar deze man kon de ontregelde situatie niet de baas. Meester Vos van Zon nam regelmatig de honneurs waar. Mevrouw Van der Heide-Vis uit Badhoevedorp, dochter van Willem Vis en kleindochter van Jan Vis, herinnerde zich het verhaal over meester Hoffmans (1e nummer). Vermeld werd al dat het woedende volk de tuin compleet vernielde en de voordeur insloeg. Mevrouw Van der Heide wist nog dat de haat van de Oudkarspelaars tegen meester Hoffmans zo groot was dat ze een dode kat in de drinkwaterbak hadden gegooid. Omdat meester Willem Vis, die later het schoolhuis betrok, dit niet wist liep hij nog een ernstige vergiftiging op. De bak kon niet meer worden gebruikt en er moest een nieuwe worden aangelegd. Ook wist mevrouw Van der Heide nog dat haar grootvader Jan Vis door de kinderen 'Opa Daantje'werd genoemd. Omdat hij zo'n lange baard had en klein van postuur was deed hij de kinderen denken aan een persoon uit een kinderboek. Zes jaar heeft Oudkarspel het zonder een meester Vis moeten doen maar in 1902 nam zoon Willem Vis de taak van hoofdonderwijzer over. Klaas Vis. Zoon Klaas, geboren op 10 juni 1867, trad in zijn vaders voetsporen en werd onderwijzer. Blijkens een geschre ven aanbeveling uit mei 1881 van W.W.H.Hombrink, hoofd van de Lagere School te Zuid-Scharwoude, had hij zich 'als kweekeling door goed gedrag, vlijt en vorderingen steeds gunstig onderscheiden.' Hij zou, volgens Hombrink, een goed onderwijzer worden. Klaas werd geen onderwijzer op Langedijk. Hij ging in september 1881 naar Haarlem, naar welke school is niet bekend. Of hij al een zwakke gezondheid had is zeer waarschijnlijk. In ieder geval kwam hij injuni 1885 terug naar zijn ouderlijk huis in Oudkarspel alwaar hij op 1 maart 1886 overleed. Hij mocht de leeftijd van negen tien jaar niet bereiken. Willem Vis. De jongste zoon van meester Jan Vis en Catharina Maria Dekker was Willem. Hij werd in Oudkarspel geboren op 19 september 1878. Willem haalde op jonge leeftijd al acte na acte. Vanaf 1897 noemen we achtereenvol gens: Gymnastiek, handteekenen, hoofdonderwijzer, Frans, Hoogduits, Engels, Wiskunde en Tuinbouwkunde. Op 1 september 1898 werd hij tegen een salaris van 600,- aangesteld aan een lagere school (school Lr.W., waar dat ook moge zijn) in Amsterdam. Tegelijkertijd was hij onderwijzer handteekenen wat hij tot 1903 bleef uitoefenen. Willem trad in de voetsporen van vader Jan toen hij bij besluit van de gemeenteraad van Oudkarspel als hoofd onderwijzer werd benoemd op 28 oktober 1902. Aan de benoeming was een stemming door de gemeente raad van Oudkarspel voorafgegaan. De rivaal van Vis was ene Hoekstra. Van de in totaal zes uit te brengen stemmen waren er drie voor elk. Ook een herstemming gaf hetzelfde beeld. Het lot bepaalde uiteindelijk dat er een tweede meester Vis in Oudkarspel kwam. Op deze foto van 1910 zien we het oude schoolhuis (nu Dorpsstraat 882).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 18