Viering 12 1/2 jarig bestaan. In 1882 begon men al zenuwachtig op de stoelen heen en weer te schuiven. Men wist dat het in maart 1885 12 1/2 jaar geleden zou zijn dat 'Nut en Genoe gen' op nieuwe leest werd geschoeid. Om te zorgen dat het feest kon worden gevierd werd besloten vanaf dat moment iedere week per lid 2 cent af te zonderen en dat per kwartaal te innen, ledereen die dit niet wenste verloor het recht van toegang bij het feest. Nieuwe en vertrekkende leden moesten bijbetalen als ze alsnog besloten om mee te feesten. Had men eerder besloten om bij het bereiken van 80 leden een ledenstop in te stellen, in maart 1884 konden maximaal 100 mensen meedoen. Als reden wordt ondermeer genoemd het geschikt maken van de kolfbaan van de Roode Leeuw voor verga deringen. Ook de aankomende feestelijkheden zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. Op 14 maart 1885, precies twaalfeneenhalf jaar na oprichting hield het Nut een feestelijke vergadering. Aanwezig waren volgens de notulen '80 dames, 72 leden en 3 gasten'. De dag daarna vond het feestpro gramma plaats waarvan het programmaboekje bewaard is gebleven. Het moet een geweldig feest zijn geweest getuige het feestprogramma. Zang, toneelspel en voor drachten wisselden elkaar af. Voorzitter Hombrink en C.de Geus Dzn hadden zich uitgesloofd om bestaande wijsjes van passende Zuid-Scharwouder teksten te voorzien, zoals dat nu ook nog op bruiloften gaat. Ruim honderd jaar later is het echter niet meer voor iedereen duidelijk wat de wijs van het lied 'Papa Chassé' is. Dat de naam De Geus ook toen al een bekende naam was in Langedijk blijkt ook uit het programmaboekje. We lezen dat Jb de Geus Czn deel uitmaakte van een gevormd zangkoortje, terwijl een voordracht werd uitgevoerd door C.de Geus Dzn, P.de Geus Czn en J.de Geus Dzn. Grappig is het onderdeel van het feest na de pauze. Het staat omschreven als 'Gebruik van ververschingen, afgewisseld door Toasten, Vrije Bijdragen, Algemeen Gezang enz. Het lijkt erop dat men gewoon 'mooi anzeten heb met een hassebassie'. Titelpagina van het feestprogramma van 1885.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 10