Stem op ons! Van de redactie Rabobank Clubkas Campagne Portokosten en donaties Foto op de omslag: In 1944 worden de laatste inwoners van Den Helder op last van de Duitse bezetters geëvacu eerd. Zo ook de familie Verberne. Zij vinden een evacuatieadres in de Wieringermeer, dat is echter van korte duur. Als de Wieringermeer onder water wordt gezet door de bezetters, moet de familie vluchten voor het opkomende water. Enkele kilo meters verderop vinden zij onderdak in een een- denboet op De Haukes. Daar beleeft de familie Ver berne de bevrijding van Nederland. In 2017 stuurde de toen 81 jarige heer Verberne zijn verhaal 'Herinneringen aan de evacuatie naar Wieringen' naar ons archief. Dat verhaal kunt u le zen in dit blad waarin verhalen uit de Tweede We reldoorlog centraal staan. Verhalen die ons doen beseffen dat leefomstandigheden in een snel tem po kunnen veranderen en dat vrijheid niet vanzelf sprekend is. Het volgende nummer van Op de Hoogte komt uit aan het eind van de zomer, rond half september. De redactiecommissie wenst u een fijne zomer toe. Vriendelijke groet, Ina Schoenmaker-Wiegman Op 23 april gaat de Rabobank Clubkas Cam pagne van start. Als lid van de Rabobank Kop van Noord-Holland kunt u stemmen op een van de deelnemende verenigingen. Zo kunt u ook uw stem uitbrengen op de His torische Vereniging Wieringen. Vorig jaar kreeg de vereniging maar liefst 159 stemmen. Goed voor een bedrag van 906,94. Wij hopen dat u ook dit jaar onze vereniging wilt steunen! In 2018 hebben verschillende leden die buiten Wierin gen wonen een vrijwillige financiële bijdrage geleverd aan de portokosten van Op de Hoogte. Ook heeft een aantal leden een geldelijke donatie gedaan aan de vereniging. De penningmeester heeft bij elkaar een bedrag van €1.333 ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank! Het bestuur Voorjaar 1945. Moeder Sijbrecht Verberne-Spruit staat achter de kookkachel in de eendenboet, het onderkomen van het gezin, aan de Waterweg op De Haukes. Meer hierover kunt u lezen in Herinneringen aan de evacuatie naar Wieringen. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 4