Schenkingen Aanvullingen en verbeteringen Ledenadministratie Van Ep en Petra de Vries: Visie Toekomst Afsluitdijk door Rijks waterstaat, december 2008; Concept Structuurplan gemeente Wieringen, november 1972; elf tekeningen Rijkswaterstaat re constructie N99, 1997. Van Klaas en Marjan Tijsen: brief met gelukwensen van de kroonprins; negatieven uit 1984-1985 van Wieringen; album met verschillende Wieringer personen; een map met diverse gegevens over het Randmeer. Van Joop Visser: een aantal albums met sigarenbandjes en losse sigarenbandjes onder andere van de Washington siga renfabriek. Van Cor Kater: de stamboom Van Wieringen tot 1940 op USB stick. Alle gevers hartelijk dank! Op de Hoogte 2019-1-blz.ll Burgerlijke stand Gemeente Wieringen 100 jaar geleden Huwelijken in 1918 Bij akte 23 staan de verkeerde ouders van de bruid vermeld. Het moet zijn: dochter van Jan Snooij, landbouwer en Maartje de Vries. Op de Hoogte 2019-blz.16 Gehuwd op 21 april 1918 Simon Cornelis Kooy en Antje Tijsen De naam van de WR71 moet zijn De Drie Gezusters, te weten Neeltje, Trijntje en Annie Bakker de drie dochters van Simon Bakker en Trijntje Tijsen. NIEUWE LEDEN: Dhr. M. de Graaf, Den Oever Mevr. I. Gruis, Twijzel Mevr. A. Kooij, Almere, Dhr. T. Oomen, Hippolytushoef Dhr. A. Wit, Bangkok, Thailand OPGEZEGD: Mevr. E. Huijberts-Lont, Hippolytushoef Dhr. A. Schouten, Westerland OVERLEDEN: Dhr. J. Kleefstra, Westerland Dhr. H. Wanmaker, Hippolytushoef Mevr. H. Wit-Koorn, Schagen Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 33