Het verhaal van toen door Joost Lubbers, voorzitter Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland Op 26 juni 2013 vond ik mijn eerste middeleeuwse munt op Wieringen. Avonden heb ik op internet gezocht wat voor een munt het is en welk verhaal er achter zit. Dat laatste vond ik misschien het mooiste van mijn vondst. De munt blijkt te zijn geslagen uit naam van Maria van Bourgondië, het betreft een groot of dubbel vuurijzer met als jaartal 1478 met een waar de van een zilveren een stuiver stuk, wat veel geld was in die tijd. Het zal nooit helemaal duidelijk worden onder welke omstandigheden deze munt op Wieringen terecht is gekomen. Maar wie was Maria van Bourgondië? Maria van Bourgondië is op 13 februari 1457 geboren te Brussel. Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, hierdoor had zij meerdere titels, samengevat werd zij vorstin van de Nederlanden genoemd. Als enig kind van Karel de Stoute en Isabella van Bourbon moest zij na het onverwachte over lijden van haar vader, hij kwam om het leven in de slag bij Nancy op 5 januari 1477, op 20 jarige leef tijd het bewind in zijn erflanden overnemen. Maria werd door prinsen over heel Europa ten huwelijk gevraagd, onder andere koning Lodewijk XI van Frankrijk zag in haar een huwelijkspartner. Maar op 19 augustus 1477 trouwde Maria met de 18 jarige kroonprins Maximiliaan I van Oostenrijk. Door dat huwelijk kon zij de Franse dreiging weerstaan, op 7 augustus 1479 versloeg haar man de troepen van Lodewijk XI in de slag bij Guinegate. Op 25 jarige leeftijd raakte Maria zwaar ge wond na een val van haar paard in de bossen van kasteel van Wijnendale nabij Torhout. Enkele da gen later, op 27 maart 1482, overleed zij aan haar verwondingen. Maria van Bourgondië is 3 april 1482 begraven in de Onze Lieve Vrouwekerk te Brugge waar haar grafmonument nog steeds bezocht kan worden. Tijdens archeologisch onderzoek in 1979 werd haar stoffelijk overschot geïdentificeerd. Het bleek dat zij onder andere haar polsen had gebroken en meerdere ribben. Mogelijk is zij aan inwendig letsel overleden. Zo brengt het verhaal van Maria Bour gondië mijn vondst tot leven. Tot Slot Heeft u ook een vondst waarvan u de herkomst niet weet, dan kunt u contact opnemen met onze Werkgroep.U kunt mij bereiken via onze facebook- pagina Archeologische Werkgroep Kop van Noord Holland of via de Historische Vereniging Wieringen. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 32