'ANDER POSTJAGER DISPFRFEPT TMIFT De vier kinderen van Dirk Asjes en Elsje Dijkshoorn zijn geboren te Hippolytushoef te weten: 1, Maartje *1879 f1954 Den Haag. Zij trouwde met Gerard Bebingh hij was ingenieur. En stierf in 1924 te Bloemendaal. Maartje hertrouwde in 1930 met Johannes Herman Hart kamp, maar ook hij overleed op jonge leeftijd in 1932, 58 jaar oud. 4, Johannes Petrus *1887 f1951 Tiel. Hij was arts. Gehuwd met Philippina Wilhelmina Bleijen- berg, Zij kregen twee kinderen, geboren te Tiel. Elsje Marie *1919 Adriaan Johan Dirk *1923 Elsje Dijkshoorn overleed in 1923 te Tiel. Zij kreeg acht kleinkinde ren waarvan er zes zijn geboren in Nederlands-Indië. Maartje en Gerard Bebingh hadden geen kinderen. 2, Lucas *1881 f1947 te Den Haag. Lucas was hoofdingeni eur bij de Koninklijke Marine, hoofdvertegenwoordiger cul tuur te Soerabaja, Nederlands- Indië. Hij trouwde met Antoi nette Arnoldine Frederique Lanzing. Van haar kleinzoon Dirk Lucas is bekend dat hij van zijn groot moeder met een buks op het oude servies mocht schieten. Elsje hechtte niet aan oude dingen. De succesvolle Dirk Lucas Asjes loopbaan van Dirk Lucas Asjes *1911 was ingenieur vlieger en later hoofd instructeur bij de nationale lucht- vaartschool. De drie kinderen van dit echt paar zijn geboren te Soerabaja, Nederlands-Indië. Dirk Lucas *1911 Anton Arnold Frederik *1914 Lucas*1919 3, Hermanus Cornelis *1885 f1957 Den Haag, hij trouwde met Ike Catharine Brakke, zij overleed te Arabarawa op Java. Hermanus trouwde in 1929 voor de tweede keer met Doro thea Henriëtte Schmidt te Au- erbach, Duitsland. Uit het eerste huwelijk van Her- manus zijn drie kinderen gebo ren, allen in Nederlands-Indië. Hermanus Cornelis *1912 te Paree Lucas Johan Pieter *1914 te Soerabaja Elsje Ike *1918 te Kedirie, zij en haar echtgenoot Johan van Garderen vertrokken naar Aus tralië. Briefkaart met de handtekening van Dirk Lucas Asjes. eeW BiiEuvVr motor. eteVm'Ïeuwf mail - 29 - 'J. ILR[SiC I N j/4 Heden pverJo0fl in don etui or- do m van E9 jaar, onaa ge! in Ede Moeder, Behuwd» en Grootmoeder, Moyrouvr do Weduwe D, ASJES— Dij k sis oom, DtHKloonc L, ASJBB. - A. A. F,- ASJES - Laskisq on Kitsdercr., Bloo manduel: M. BJiBlNGH— Asjes, G. B&B1NGH. Diorabanff- II. C. ASJES. I. C. ASJES-BeAKEE en Kinderen. Tiel: J. P. ASJES. Fn, W. ASJES-Bujesheko en Kind. Tiel10 Februari 1023. NEDERLAND NED INDIE V V. 1POSTE T3 E STAtV TJE TARAWrO DEC. 19*53 Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 29