Harry Hoe de naam Harry in de familie Hegeman kwam door Bob Gorter met medewerking van Louis Hegeman. Tijdens de stamboomweekenden in Westerland in oktober 2018 kwam de vraag naar voren hoe het toch kwam dat iemand van de familie Hegeman Harry heette. De naam kwam hier helemaal niet voor, niet bij de familie Hegeman en ook niet op Wieringen. Dat kwam zo: Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dikwijls vlogen er over onze streken bommenwerpers en jagers, vaak op weg naar Duitsland of terugkerend van een missie daar. Dat was in die tijd niet zo bijzonder. Maar op een dag hoorde de vader van Louis Hegeman, Cor Hegeman, aan het geluid van de motor van een over komend vliegtuig dat er iets mis was. Hij zag het dalen. Het stortte kort daarop neer in het water. Cor aarzelde niet lang, hij ging er snel heen op de fiets. Nadat hij zijn fiets had verborgen (de Duitsers kwamen altijd heel vlug naar een rampplek toe) ging hij zwemmend naar het wrak toe. Helaas waren de piloot en de copiloot al overleden. Van beide bemanningsleden heeft hij de pa pieren uit hun zakken gehaald en is toen heel snel weer terug gezwommen, want de "Kübelwagen" (een soort jeep) van de Duitsers kwamen er al aan. Cor is gelukkig veilig thuis gekomen. Daar heeft hij de papieren van de piloten goed waterdicht verpakt en begraven in de tuin. Na de oorlog heeft Cor die papieren opgegraven en aan mensen van de Britse Ambassade gegeven. De moeder van Louis, Louise Cloots, was toen zwanger. Toen het kind geboren was hebben ze hem Harry ge noemd, naar een van de twee omgekomen vliegers. Voorbeeld hoe een van de papieren van de vliegers eruit zou kunnen hebben gezien. Dit is de voorkant van een blauw zakboekje voor Engelse officieren, uitgegeven op 7 december 1944. Dat boekje moes ten ze altijd bij zich dragen. (collectie Bob Gorter) Een tijdje later kregen ze bericht uit Engeland dat de nabestaanden van de vlie gers erg blij waren te horen wat er was ge beurd met hun dierbaren. Toen ze hoorden dan hun zoon de naam Harry had gekregen, was hun vreugde nog groter. De ouders van Louis Hegeman hebben uit dankbaarheid een tijdje elke maand een doos toegestuurd gekregen met voor die tijd in Nederland heel schaarse producten, zoals babykleertjes en andere spullen en vooral ook voedsel. Zo is de nam Harry in de familie gekomen. Fragment van een Duitse kaart uit de Tweede Wereldoorlog, waarop Wieringen is aangege ven. Er boven staat dat hij niet openbaar is. (collectie Dirk Tijsen) BI. 2 Amsterdam Ooutsc1 Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 27