te gaan. Ik heb indertijd vernomen, dat het vrijmaken van het vliegtuig bijzonder snel gereed was en dat in de nacht van het wachten op de drijvende kraan die het wrak zou lichten er behoorlijk wat wind was opgestoken, wat tot gevolg had dat de ankerkabel van het duikvaartuig het wrak beschadigd had. De volgende dag kon niet gelijk met hijsen begonnen worden, omdat er gewacht moest worden op diverse mensen van de pers. Er moesten tenslotte foto's worden genomen en interviews met de betrokken dui kers. Er zijn naar ik heb vernomen diverse publicaties geweest over deze berging. Ik heb daar echter toen niets van verzameld. Achteraf jammer natuur lijk. Onder andere aan de hand van de inscriptie in de Zippo aansteker en de onderdeel nummers zijn toen de vlieger en het toe stel geïdentificeerd. Ook leuk om te ver melden is dat wij ook bij gelegenheid de positie van nummer 6 op de zeekaart voor de haven van Andijk onderzocht hebben. Wij vonden daar diverse vlieg tuigbrokstukken en vrij liggende ammunitie. Dit onderzoek bleek niet on- Het wrak van de Amerikaanse jager in de takels. opgemerkt te zijn geweest bij de lokale duikploeg. La ter bleek dat zij een boord- mitrailleur uit het wrak geborgen hadden, waarvan gezegd werd dat zij na restauratie er van, ergens in de polder er mee hebben geschoten. Dit verhaal kan niet bevestigd worden door getuigen, het is dus echt van horen zeggen. Een oud Nederlands gezegde is: "Van horen zeggen is het goed liegen." Phyllis De vondst van de Zippo aansteker en de diverse onderdelen waren de aanzet van de berging van de Thunderbolt in 1995 en een speurtocht in de militaire archieven, die tenslotte een datum, een vliegtuigtype en de naam van de piloot opleverde. Tot slot Frank Gallion was getrouwd met Phyllis Zerman. Twee weken na zijn vermissing kreeg ze daar bericht van. Frank was de liefde van haar leven. Phyllis is nooit meer hertrouwd. Ze overleed in 1990 en heeft dus spijtig genoeg dit verhaal nooit meer meegekregen. Na gedegen (DNA) onderzoek is uiteindelijk op 28 mei 1996 de as van Frank Gallion bijgezet in Millersburg, Ohio, in het graf van zijn vrouw Phyllis. Het graf van Frank en Phyllis Gallion. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 25