waar Guus geboren en ge togen is. Het voelt voor haar als thuiskomen, zij kan zich naadloos in het dorps- en verenigingsleven invoegen. Eerst wonen ze in de Schel lingerlaan, kort daarna laten ze een huis bouwen in de Beatrixstraat. Vader Laurens werkt mee in het bedrijf op De Haukes tot aan zijn pensi onering. Jammer genoeg wordt hij kort daarna ziek, hij overlijdt op 2 juli 1981. Het is voor Guus moeilijk om haar draai in het leven te hervinden na de dood van haar man. Haar leven wordt wel verrijkt als zij grootmoeder en op hoge leeftijd zelfs over grootmoeder wordt. Op De Haukes wonen Gerrit en Tjapke met hun kinderen Laura, Gert-Jan en Dirk, in Julianadorp Dirk en Louky met Simon en Maarten, in Hippolytushoef Loet en Agnes met Bianca, Laurens en Robert-Jan. Bij kleindochter Laura en haar man Keimpe worden achterkleinkinderen Anne-Wil en Ja- comijn geboren. Opnieuw verdriet dat Guus moeilijk hanteren kan als zoon Dirk in 1990 na een ernstige ziekte overlijdt. Zijn dood kan ze niet aanvaarden en verdragen. Na afnemende gezondheid loopt haar levensreis lang zaam ten einde. Op 9 juli 1999 overlijdt Guurtje van Zoonen-Doves, 81 jaar oud. Bronnen: Google - Atlantikwall Julianadorp Het Koegras; 65 jaar Oostwaardhoeve op goede gronden - Wil Datema m.m.v. Hans Breteler en Peter Goedbloed; Tekst Uitvaartdienst: Henk Broer. Met dank aan de heer Loet van Zoonen en mevrouw Lies Peters-Doves voor hun medewerking en het beschikbaar stellen van foto's. Laurens en Guus, augustus 1963. OPENINGSTIJDEN ARCHIEF IN 2019 Het archief van de Historische Vereniging Wieringen is geopend voor u op de volgende data en tijden: Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Filmavond: Maandag Maandag 03 september 17 september 15 oktober 29 oktober 12 november 26 november 10 december 30 september 16 december 13:30 - 16.30 uur 13:30 - 16.30 uur 13.30 - 16.30 uur 13.30 - 16.30 uur 13:30 - 16:30 uur 13.30 - 16.30 uur 13:30 - 16:30 uur 19.30 tot 21.30 uur 19.30 tot 21.30 uur U bent van harte welkom om iets meer te weten te komen van de geschiedenis van Wieringen. Er zijn veel foto's, oude boeken, landkaarten, genealogieën en nog veel meer. Tot ziens in het archief op de 1e etage boven de bibliotheek van Woonzorgcomplex Parkzicht', ingang via de Beatrixstraat. - 17 - Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 17