WIER1NGEN, Het gezin op een rupstractor voor de smederij, zomer 1944. Wegens een gebrek aan benzine werd op het rupsvoer tuig een houtvergasser of houtgasgenerator geplaatst (3 a 4 kg hout vervangt zo ongeveer 1 liter benzine). Een dreigende inundatie van de polder door de Duitse bezetter wordt op 17 april 1945 werkelijkheid. Alle betrokkenen bij het proefbedrijf evacueren naar de randgemeente Wieringerwaard. De gezinnen Van Zoonen moeten voor de tweede keer vluchten voor het oorlogsgeweld. Ze laden al hun huisraad op boe renwagens en trekken met paard en wagen naar veilig gebied. Ze krijgen onderdak in bollenschuren in Breezand. De voorraad hout wordt aangevuld. Links Gerrit Dirk en Laurens; voedsel- evacués uit Heemstede helpen mee. Het proefbedrijf ligt aan de rand van de polder in het hoogst gelegen deel, waardoor aan de ge bouwen en andere opstallen maar weinig schade wordt toegebracht. Wanneer in augustus 1945 wordt begonnen met het weer droog- malen van de polder, vallen de gronden rond de Oostwaardhoeve alweer in september droog. De fa milie Van Zoonen kan weer terug keren naar het proefbedrijf. Laurens pakt het werk in de smederij weer op, zijn vader Gerrit en broer Jan niet, zij keren terug naar de oude smederij in Julianadorp. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019 - 15 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 15