Geboren op 13 januari 1918 - Guurtje Doves door Tiny Hoogschagen-Metselaar Geboorteakte Guurtje Doves was de oudste dochter van Dirk Doves en Elisabeth Wagemaker. Zij wordt geboren op 13 januari 1918. Vader Dirk is van beroep koop man in Hippolytushoef, maar in dat laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog nog gemobiliseerd in het leger met als standplaats Valkenswaard, aan de Bel gische grens. Moeder Elisabeth is opgegroeid in de Smidssteeg in Hippolytushoef. Guus in haar kinderjaren. Guus met haar zusjes, links Lies, rechts Wijna. Als veruit de oudste dochter krijgt Guurtje (Guus) al gauw de rol van oppas op haar jongere zusjes als haar ouders in hun kruidenierswinkel werken. Als Albert Heijn bekendmaakt een winkel in de Hoofdstraat te willen vestigen, dreigt er forse inkomstendaling voor het gezin. Vader Dirk besluit dan de vrachtwagen die hij voor de bevoorrading van de winkel nodig heeft, ook te gebruiken voor andere inkomsten. In 1932 vestigt hij een vracht- dienstbedrijf op het adres Hoofdstraat 16. Hij rijdt als één van de eersten over de zojuist voor het ver keer geopende Afsluitdijk naar Friesland. Zoals het met kinderen van middenstanders meestal gaat zijn zij 'moeders meid en vaders knecht' Guus is Vader Dirk gaat na de oorlog een paar jaar wer ken bij zijn vader in de brandstoffenhandel. Hij handelt liever in andere koopwaar en gaat met de kettenkar groente en fruit uitventen. Ze wonen dan in de Klieftstraat. In 1921 kopen Dirk en Elisabeth de kruidenierswinkel met woonhuis van Trijntje Hennink in de Hoofdstraat. Daar wordt het gezin uitgebreid met de geboorte van Wijnanda Elisa beth (1926) en Elisabeth Trijntje (1927). ,'tp S. In h«t jaar NEGENTIENHONDERD ACHTTIEN. 'töB .dw UaHPli J voor jnq. mnbseoanr TM 4ctl bflrgertjjktti a(atof dor ueinconls; W I ff r i n g 8 n OUd - jaUWIl, bèrtèj wanende alhi«r die rwklnaWe, dat op don netten tienhonderd neb Men., den In het huk pefcoret» wefc Ufcul zal gwuafnd *torlnn; Deïu vwkliulng ts göeliied in Le^enwnuniiglioiri tbs -,rmA JtXtA- t**. /«-rivberoep rmi van ~flji£&LAs: ,0*ld iCt-iJ. jaren, beroep beidna wetende uliier. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 10