Omgaan met gekroonde mensen gaat Gerard namelijk aanmerkelijk beter af. Tien jaar terug leidde hij Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan Wieringen rond op de zolder van de CIV en sprak haar toe in het Wierings. Gerard beschouwt dit toch wel als hét hoogtepunt uit zijn periode als voorzitter. Hij had schijnbaar een onuitwisbare in druk gemaakt op de Koningin, want vier jaar later was hij als enige Wieringer uitgenodigd om bij de inhuldiging van Willem Alexander aanwezig te zijn. Andere cadeaus waren wat potten met gerani ums voor het geval dat een mooi model van een Vikingschip, een poster van een Norton mo torfiets, een spaarvarken en een brillenkoordje, omdat hij altijd zijn bril kwijt is. Ook kreeg hij nog een gemeentevlag cadeau voor bij zijn museum. Nee, geen vlag van Hollands Kroon, maar de echte Wieringer vlag met het Wieringer gemeentewapen en de horizontale banen in rood-geel-blauw. Op de film was ook te zien dat Loet van Zoonen met zijn metaaldetector toevallig net een amulet vond met daarop de tekst'gemeente Wieringen'. Het zou best kunnen dat dit in vroeger tijden gegeven werd aan mensen die ereburger werden van deze gemeen te. Meteen werd besloten dit gebruik weer in ere te herstellen en de scheidende voorzitter op deze manier zo te benoemen. Na dit volledig onverwachte eerbetoon zocht zelfs de gewoonlijk zo welbespraakte voorzitter een tijdje naar woorden. Hij wist dus écht nergens van, terwijl de opnamen al vijf weken eerder had den plaatsgevonden. Het is dan ook een wonder en een enorme prestatie dat binnen onze praatgra ge kleine gemeenschap tientallen mensen er dus wekenlang in geslaagd zijn hun mond niet voorbij te praten. Als afscheidscadeau namens de Histori sche Vereniging Wieringen werd hem een door Jan Wessels gemaakt paneel voor het door Numeijer net opgerichte Wieringen Airwar Museum aange boden. Als dank verleende Gerard spontaan aan alle le den van de Historische Vereniging levenslang gra tis toegang tot zijn museum (let daarbij wel op de openingstijden). Na de pauze vertoonde Wout Smit, schrijver van het boek'Het schandaal van Oosterland', politieke spotprenten over de Kroonprins. Zijn de foto's van Wilhelm op zijn motorfiets of bij de smederij van Luijt op Wieringen het meest bekend, de spot prenten toonden uitgebreid de donkere kant van Wilhelm namelijk als de 'slachter van Verdun'. De op de prenten extra aangezette bloederige con text vormde een scherp contrast met de vrolijke toonzetting van de juist vertoonde film. Smit wist de prenten van deskundig en soms redelijk diep gaand commentaar te voorzien. Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 6