31ejaargang nummer2 2019 Van de bestuurstafel -3- Bestuur: André Kok (voorzitter) tel: 06 54941102 andrekok5@gmail.com Wilma Keppel-Willeboordse (secretaris) tel: (0227)592610 secretaris@historischwieringen.nl Henk Beets tel: (0227)592062 penningmeester@historischwieringen.nl Siem Doorn Corrie Hagedoorn-Rasch Ina Schoenmaker-Wiegman Jan Wessels (ledenadministratie) Loet van Zoonen Redactiecommissie: Corrie Hagedoorn-Rasch (voorzitter) tel: (0227)592463 Ina Schoenmaker-Wiegman (secretaris, eindredactie) Westerlanderweg 92 1778 KN Westerland tel: (0227)592015 redactie@historischwieringen.nl Bob Gorter (2e secretaris, eindredactie) tel: (0227)595428 bobgorter@ziggo.nl Ton Bakker Henk Broer Tiny Hoogschagen-Metselaar Theo Klaver Maartje Mulder-Bais Marietje Bron Website: www.historischwieringen.nl Peter de Greef (beeldbank) p.degreef@quicknet.nl Gea Wiegman-Baijs (webshop) T. 06 50441952 Web-beheer: Gea Klein-Hamming klein@hetnet.nl Informatie: www.historischwieringen.nl Lidmaatschap: 17,50 per jaar Bankrelatie: Rabobank Kop van Noord-Holland IBAN: NL44 RABO 0370 3319 74 Burghout Design Druk ISSN: 1386-906X WIER|MGEN_ Je bent op höógte in Oostenrijk (Kaprun op 3000 m.). Dan krijg je een bericht dat je bent gekozen tot voorzitter van de Historische Vereniging Wieringen. Dat komt wel even binnen. Realiserend dat Gerard Numeijer deze functie vijftien jaar heeft vervuld. Gerard is debet aan mijn benoeming, hij heeft mij voorgedragen. Toen wij op oudejaarsavond bij elkaar zaten, Gerard is mijn buurman in Den Oever, vroeg hij of ik er iets voor zou voelen om het voorzitterschap van de HVW van hem over te nemen. Na een maand van wikken en wegen en overleg met mijn vriendin en met mijn gezin was ik er begin februari uit. Ik wilde deze uitdaging aangaan. Op 20 februari was ik aanwezig bij de bestuursvergadering om kennis te maken met de bestuursleden. Wat een avond met zo'n bestuur, een warm nest. Het was Gerard zijn laatste bestuursvergadering, hij trakteerde op appeltaart, dat deed de koffie extra goed smaken. Op de jaarvergadering kon ik niet aanwezig zijn, wij hadden onze vakantie al in het najaar gepland. Toen Gerard afscheid nam als voorzitter op de jaarvergadering waren de emoties duidelijk aanwezig, heb ik begrepen. Vooral de film die hij kreeg aangeboden, waaraan bestuursleden, een oud-bestuurslid, commissieleden en een bezorger van Op de Höögte hebben meegewerkt, liet hem niet onberoerd. "Gerard, bekijk de film nog maar eens op je gemak." Voor degenen die de Wieringer Courant niet hebben gelezen, stel ik mij even voor: Ik ben André Kok, zoon van slager Ab Kok en Pietje de Vries. Mijn ouders hadden een slagerij op De Haukes. Na het te vroeg overlijden van mijn vader zijn wij verhuisd naar de Hoofdstraat in Hippolytushoef, daar had mijn moeder de hoedenwinkel van haar moeder overgenomen. Al snel maakten de hoedjes plaats voor moderne damesconfectie en een stomerij, de winkel kreeg de naam Boetiek 21 .Tijdens het eerste deuntje bij Evert Super werd de voorraad hoedjes verkocht, de optredende band The Mocking Birds, onder leiding van Jan Woudenberg, zorgde ervoor dat veel kermisgangers met een hoedje op hun hoofd rondliepen in de zaal. Voetballen deed ik bij Succes, na een blessure ben ik voetbal scheidsrechter geworden. In die tijd kwam ik in het bestuur van jongerenvereniging 1626. Na mijn opleiding tot slager vertrok ik voor vijf jaar naar Australië. Daar heb ik in het grootverbruik veel internationale worstsoorten gemaakt, ook deed ik verkoop aan horeca en supermarkten. Na mijn terugkeer op Wieringen ben ik getrouwd en zijn onze kinderen geboren, een dochter en twee zonen. Een jaar heb ik bij slagerij Piet Ottens gewerkt in de Hippomarkt, daarna ben ik in dienst gekomen bij Strogoff in Schagen, later Meat Street. Daar deed ik de verkoop aan instellingen, restaurants en hotels. Een jaar geleden mocht ik met pensioen, dat bevalt me uitstekend. Inmiddels ben ik mij aan het verdiepen in de vereniging. In het archief heb ik kennisgemaakt met de vrijwilligers. Tiny van Teulingen en Henk Braad hebben mij een rondleiding gegeven. Wat een arsenaal aan Wieringer geschiedenis in het archief! Ook heb ik de filmavond in het archief bezocht. Gastvrouw Gea Wiegman-Baijs kon rekenen op een goede opkomst. Er werden onder andere beelden vertoond van de Aak en de eendenboeten van Bert Lont aan de Waterweg op de Haukes. De volgende keer ga ik beslist weer naar de filmavond. Een aanrader! Verder hoop ik op een prettige samenwerking met alle vrijwilligers binnen de vereniging. Ik wens u een mooie lente en een warme zomer toe! Met hartelijke groet, André Kok

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 3