Ir Asjes ridder M.W.O. „vierde klasse SV Hij nam deel aan de Melbourne luchtrace met de driemotorige houten Postjager. Dat vliegtuig was door de Haagse meubelmaker Pander voor de PTT gemaakt om er een razendsnelle postverbin ding mee te kunnen onderhouden tussen Neder land en de kolonie in de Oost. Maar de Postjager zakte bij een tussenstop in het Indiase Allahabad doorzijn wielen, na een reparatie vloog Asjes in de start tegen een overstekende tractor aan. De Post jager veranderde in een vuurzee. Dick Asjes trok de bemanningsleden Geijssendorffer en Pronk uit de vlammen weg. Als Delft ingenieur had hij daarna een carrière in de olie-industrie. In de Tweede Wereldoorlog ging hij weer vliegen, met zijn squadron Mitchell-bom- menwerpers voerde hij bloedstollende gevechten in de Pacific. Nabij Papoea Nieuw-Guinea torpe deerde hij vier Japanse schepen. Dat is een van de grootste wapenfeiten geweest van Nederlandse vliegers onder geallieerd bevel. In 1950 ontving hij de Militaire Willemsorde, een beloning voor da den en moed, beleid en trouw. Het is de oudste en hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Ne derlanden. iZoals bekend, is bij K.B, benoemd tot rddlder den vierde klasse der Militaire Willeiïis Orde de eserve-kolo n e 1 - V11 eg e r - waarnemer ir IX L. Asjes, van do' Mili taire Luchtvaart. Ir D, L. Asjes ontvbig deze hoge onder scheiding wegens: „Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijd'vak van 27 Fcbr. tot en met 22 September 1044 op voorbeeldige wijze persoonlijk deel te nemen aan een groot aantal operationele vluchten van het Ne derlands-Indische IRe Squadron bómmen- werpers uit Australië naar door de vijand bezet gebied in de Zuad-Molukken, op Timor en Flores en op eilanden in de Banda zee en de Arafoera zee, zomede op Nieuw-Guinea". „Door zijn voorbeeldig, moedig en enthousiast optreden onder zeer moeilijke omstandigheden heeft kolonel Asjes het personeel van het iSe Squadron, dat een zeer groot vertrouwen in hem had, steeds weten te bezielen én de naam van dit squadron bij de .geallieerde vliegdienst waarmede hij moest samenwerken, door de grote successen van zijn onderdeel bij zonder in aanzien doen stijgen.". Na de oorlog vindt Dirk Lucas Asjes, die dan ge neraal is geworden, toch een loopbaan in de olie industrie. Hij legt nieuwe olievelden open en blijft tot op zeer hoge leeftijd betrokken bij de aanleg van vliegvelden en infrastructuur voor de olie-in dustrie. In zijn woonplaats Mexico City is Asjes enige jaren de vertrouweling van de familie Van Oranje. Hij wordt, na de leden van de koninklijke familie, de meest gedecoreerde Nederlander. Tientallen onderscheidingen, waaronder vele uit Zuid-Ameri kaanse landen, worden zijn deel. Op 80-jarige leeftijd werd hem als eerste vlieger een militaire brevet wing met een diamanten oog opgespeld, nadat hij 60 actieve vliegjaren op zijn naam had gebracht. Altijd heeft hij het geheim van een zonnig hu meur behouden. Dirk Lucas Asjes overleed in 1997 te Den Haag, hij is 85 jaar geworden. En zo hadden de leden van deze avontuurlijke en onverschrokken familie hun oorsprong op Wes- terland, Wieringen. Bron loopbaan Dirk Asjes: De Telegraaf. Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 30