'ANDER POSTJAGER IDISPEÏJFEPT "KIFT 1'TieT; L. Z2? De vier kinderen van Dirk Asjes en Elsje Dijkshoorn zijn geboren te Hippolytushoef te weten: 1, Maartje *1879 11954 Den Haag. Zij trouwde met Gerard Bebingh hij was ingenieur. En stierf in 1924 te Bloemendaal. Maartje hertrouwde in 1930 met Johannes Herman Hart kamp, maar ook hij overleed op jonge leeftijd in 1932, 58 jaar oud. Maartje en Gerard Bebingh hadden geen kinderen. 2, Lucas *1881 tl947 te Den Haag. Lucas was hoofdingeni eur bij de Koninklijke Marine, hoofdvertegenwoordiger cul tuur te Soerabaja, Nederlands- Indië. Hij trouwde met Antoi nette Arnoldine Frederique Lanzing. De drie kinderen van dit echt paar zijn geboren te Soerabaja, Nederlands-lndië. Dirk Lucas *1911 Anton Arnold Frederik*1914 Lucas *1919 3, Hermanus Cornelis *1885 11957 Den Haag, hij trouwde met Ike Catharine Brakke, zij overleed te Arabarawa op Java. Hermanus trouwde in 1929 voor de tweede keer met Doro thea Henriëtte Schmidt te Au- erbach, Duitsland. Uit het eerste huwelijk van Her manus zijn drie kinderen gebo ren, allen in Nederlands-lndië. Hermanus Cornelis *1912 te Paree Lucas Johan Pieter *1914 te Soerabaja Elsje Ike *1918 te Kedirie, zij en haar echtgenoot Johan van Garderen vertrokken naar Aus tralië. 4, Johannes Petrus *1887 +1951 Tiel. Hij was arts. Gehuwd met Philippina Wilhelmina Bleijen- berg, Zij kregen twee kinderen, geboren te Tiel. Elsje Marie *1919 Adriaan Johan Dirk *1923 Elsje Dijkshoorn overleed in 1923 te Tiel. Zij kreeg acht kleinkinde ren waarvan er zes zijn geboren in Nederlands-lndië. Van haar kleinzoon Dirk Lucas is bekend dat hij van zijn groot moeder met een buks op het oude servies mocht schieten. Elsje hechtte niet aan oude dingen. j Hoticn overleed in den oudor- Ij dom van B9jaar, onza goliefde i Moedor, Behuwd- en Grootmoeder, I M.OVXOU.V/ do Weduwe D. ASJES-Dijkshoorn, ij Dtindoong: l h. ASJES. A, A. F. ASJES-Lawzikq oh Kraderoh, 1 Bloo mond aal 1 M. bebingh-Asjes. G. BEBINGH. 3 Diomlbamr: - i II. C. ASJES. I I. C. A8JES - Brakke en Kinderon. J. P. ASJES. Pit. W. ASJES-Blues-berg j en Eind. i Tiol10 Februari 1923. De succesvolle loopbaan van Dirk Lucas Asjes Dirk Lucas Asjes *1911 was ingenieur vlieger en later hoofd instructeur bij de nationale lucht- vaartschool. EERST VLU NEDERLAND - NED INDIE V V. fi; .1 OSTE "R E STANf TE TARAVro 9 DEC. EEl/htlEVvJk MOTOR, ETEV'MiEUWÊ MAIL Briefkaart met de handtekening van Dirk Lucas Asjes. Historische Vereniging Wieringen "OpdeHöögte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 29