Dirk Asjes, Elsje Dijkshoorn en hun nakomelingen door Marietje Bron Anton, Antoinette, Dirk-Lucas en Lucas Asjes. Dirk Asjes Lz. De 22 jarige schipper en koopman Dirk Asjes en de 23 jarige Elsje Dijkshoorn trouwen in 1874 op Wieringen. Dirk is in 1852 geboren te Westerland, zijn ouders zijn Lucas Asjes en Maar- tje Koorn. Elsje is in 1853 gebo ren te Westerland als dochter In 1889 overlijdt Dirk aan vlie gende tering, hij wordt niet ou der dan 37 jaar. Elsje blijft achter met vier jonge kinderen. Elsje wil meer dan alleen het eiland Wieringen. Na het overlij den van Dirk vertrekt ze met haar kinderen van Wieringen. Zij gaat in 1906 bij haar zwager Pieter in Haarlem wonen. Pieter Asjes is daar in 1906 aangesteld als on derwijzer. Elsje Dijkshoorn Hd. van Hermanus Dijkshoorn Az. en Trijntje Keijzer. Dirk en Elsje krij gen vier kinderen, een meisje en drie jongens. Het leven van Elsje verloopt anders dan dat van haar twee jaar oudere zuster Dientje, ge trouwd met Dirk Duijnker. Dien tje heeft een moeizaam en ver drietig leven, zij verloor negen van haar kinderen. Tot diepe droefheid van iiijj, m\jne vier Kindareii on verdort! Faiuili», overleed hedenavond, na eeno hevige, kortstondige ziekte, iüÜïi hnrtoHtk t'eliefdoEchtgenoot. DIRIf ASJES T,zin den ouder dom van ruim 37 jaar. Wed. D. ASJES— DIJKSHOORN. Wis ringen, 18 Dec. XSSSÏ. (8805) Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 28