Belofte maakt schuld door Jan Wessels In het artikel over Riet van der Hulst in het februarinummer van Op de Hoogte staat aan het eind de toezegging dat de schrijver in dit nummer een artikel zal wijden aan de Wellington bommenwer per in de Kostverlorenpolder bij Nieuwe Niedorp. Dat was een te optimistische inschatting! Gelukkig was Ton Bakker bereid om het bijzondere verhaal van de oude IJsselmeerkaart voor dit num mer verder uit te werken. Het verhaal over Riet werd kort na het verschijnen opgepakt door de jour nalist Ed Dekker van het Noordhollands Dagblad en verwerkt in een mooi arti kel over twee pagina's. Daarop kwamen weer reacties van andere onderzoekers. Vanuit Den Helder werd ik gebeld door een onderzoeker die nauw betrokken is bij de Studiegroep Luchtoorlog en een enorme bibliotheek heeft over de Duit se Luftwaffe en haar piloten. Hij noem de met name Egmont Prinz zur Lippe Weissenfeld, een beroemde nachtjager- piloot die 's nachts vaak het luchtruim boven Wieringen onveilig maakte. Hij was ook degene die de Wellington bij Nieuwe Niedorp neerschoot. In het jaar dat we extra aandacht besteden aan de Duitse Kroonprins op Wieringen na de Eerste Wereldoorlog lijkt het goed te verdedigen om ook aandacht te besteden aan een Duitse prins boven Wieringen in de Tweede Wereldoorlog. Dat geeft ook mogelijk heden om een beeld te geven van de Duitse luchtverdediging in deze omge ving. Ik hoop dat het dit jaar nog lukt om het artikel te publiceren. De plek waar het vliegtuig is neer gestort is vlak achter een boerderij. De resten van het toestel en vijf Tsjechische bemanningsleden bevinden zich diep in de bodem. De crashlocatie is gemar keerd als een veldgraf. F djtv, Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 26