I r MEER VOEDSEL! Eerst de grote steden. Ook Den Helder krijgt zijn deel. In December van het vorig jaar is er een Commissariaat Noodvoorziening opgericht, dat ten doel had het z.g. B 2-gebied, dat de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht omvatte, zo spoedig mogelijk na de bevrijding van voedsel te voorzien en weer te bevoorraden. Reeds nu lopen Geallieerde schepen met voedsel de haven van Rotterdam binnen. Van- daaruit zullen onze westelijke provincies bevoorraad worden. Hierbij gaat men van het standpunt uit, dat eerst de streken, waar de nood het hoogst is (dat zijn dus de grote steden) van voedsel zullen worden voorzien, daarna zullen ook andere plaatsen in aanmerking komen. Het is een verheugend feit, dat het District Den Helder, dat de Distributiekringen Den Helder, Barsingerhorn, Zijpe, Winkel, Wieringerwaard, Wieringen en Texel omvat, momenteel van voedsel voorzien wordt. Natuurlijk zullen de rantsoenen niet direct zeer aanzienlijk verhoogd kunnen worden, het brood blijft bijv. deze week 400 gram; dit zal echter vergoed worden door de distributie van biscuit. Reeds deze week zal het mogelijk zijn 100 gram vet, 900 gram biscuit en een reep chocolade te verkrijgen. 2e Pinksterdag arriveerde de eerste trein met voedsel, terwijl de volgende dag nog een tweetal treinen, elk van vier wagons, aankwamen. Het eerste schip arriveerde de vorige week. Er wordt op gewezen, dat stagnaties in de voorzieningen kunnen optreden, aangezien het trans- portvraagstuk nog niet afdoende is,opgelost. Men streeft er naar zo spoedig mogelijk tot een normaal werkende distributie van meer voedsel te komen. De B. Bron: Heldersche Courant 23 mei 1945 -22- e. t Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 22