De schijf werd op en neer bewogen met een houten steel die door een gat in het centrum stak en dan voltrok zich het wonder dat er klontjes boter in de vloeistof gingen drijven, die steeds groter werden. Ik denk dat de boeren hun melk niet op de gebruikelijke manier kwijt konden, want de melkfabriek lag nog stil vanwege brandstofgebrek. Het afgebeelde gebouwtje staat op de dijk bij de Normer. Dit is de polder aan de noordwestkant van Wieringen, waarin de gelijknamige buurtschap is gelegen. Vanaf de dijk kijkje over het wad (het Balgzand) naar het silhouet van Den Helder. Het is een gebied waar natuurliefhebbers en vogelaars hun hart kunnen ophalen. Omdat het niet zo ver van onze eendenboet afwas, kwamen we er weieens. Roemloze terugtocht van het Duitse leger op Wieringen na de capitulatie, (foto uit de collectie van D.N. Mulder) Ter hoogte van de kruising, waar de weg vanaf Westerland uitkomt op de weg die over de Korte Afsluit dijk via het eiland naar de Grote Afsluitdijk gaat is een dijkopgang naar het boven beschreven meethuisje van Rijkswaterstaat. Het is ook daar, dat ik naar de terugtocht van de Duitsers uit het westen richting Duits land keek. Het was indrukwekkend om die troep vaak haveloze mannen te zien voortsjokken, soms met een fiets waarop spullen waren gebonden, of met een handkar en de bevoorrechten in een huifkar. Ik heb er later wel filmbeelden van gezien, maar mijn herinnering legde ik als tienjarige jarige jongen vast in de teke ning die hieronder staat. De genoemde kruising zie je hier vanaf de dijk met rechtsboven het Amstelmeer met visfuiken. Vreemd is, dat de looprichting van de Duitsers niet west-oost is, maar omgekeerd. Stukje geschiedver valsing dus, maar geluk kig weet ik nog hoe het echt was. Al met al was de periode op Wieringen een fijne tijd, maar zoals aan alles kwam ook hier een eind aan. We gingen weer terug naar Den Hel der, waarschijnlijk met een boerenwagen, hoe wel ik daar geen herin nering aan heb. Vermoe delijk zal dat ergens in augustus zijn geweest, dus geruime tijd na de bevrijding, eerder was niet toegestaan. Historische Vereniging Wieringen "OpdeHöögte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 21