was drooggemalen. De zuidelijke dijk van Wieringen is goed te zien door zijn kromme vorm, daar tegen aan ligt het haventje van De Haukes, dat als werkhaven diende in de tijd van de inpoldering en nadat de polder droog gevallen was en in cultuur gebracht, konden vandaar aardappels, suikerbieten etcetera per binnenschip verscheept worden. Ik ben met Pieter Branderhorst een paar keer met een vracht aardappels naar De Haukes gereden, om daar te horen dat ze werden afgekeurd wegens aardappelziekte (bruinver- kleuring van de knollen door phytophtora), en dat terwijl ze in de steden crepeerden van de honger. Wat er daarna met die aardappels is gebeurd, weet ik niet meer. Nog een beeld uit de eendenboet, voorjaar 1945. Moeder staat achter de kookkachel die we ook in de Wieringermeer hadden, met daarop de 'builenpan'. Zij was toen 43 jaar. Kort nadat we ons in de boet hadden geïnstal leerd, werd Nederland bevrijd. Om dat te vieren had moeder een vlag genaaid uit rode, witte en blauwe lap pen die ze nog ergens had. Maar de bevrijding ging in deze landelijke omgeving grotendeels aan ons voorbij: geen hossende mensenmassa's, geen intocht van be vrijders met militaire voertuigen enzovoort, maar wel een tentenkamp en voertuigen van Canadezen op een terrein tussen onze boet en het Westerlanderkerkje. En niet te vergeten meer voedsel, er waren natuurlijk de onovertroffen biscuits, waarvan je bij de afhaalpunten een sloop vol kon meekrijgen, doosjes chocoladerepen en natuurlijk noodrantsoenen in blik die niet iedereen lekker vond, maar mijn broer Paul van zestien jaar verslond er grote hoeveelheden van. Ook was er plotseling een overvloed aan melk. Paul had weer voor adresjes gezorgd en soms hadden we wel twaalf liter op een dag. Een deel daarvan werd buiten in de schaduw gezet en van de room die op de melk kwam, werd boter gemaakt met karnemelk als bijproduct. Vader had een eenvoudige, maar effectieve karn gemaakt: in een emaillen emmer had hij een passende ronde schijf van hout gemaakt waarin een paar grote gaten geboord waren. Het peilschaalhuisje van Rijkswater staat op Dam, gebouwd in de type rende bouwstijl van eind 19e eeuw. Het is bedoeld voor het meten van de waterstand. Rechterafbeelding: Het inspireerde mijn oudste broer in 1945 om een prachtige gestileerde, haast typogra fische afbeelding van dit gebouwtje te maken. Deze afbeelding is een repro ductie uit het boek Alexander Verber- ne, vormgever van boeken&muziek 2008. Linksonder: Bij het eeuwenoude en hoog gelegen kerkje op Westerland met uitzicht op het Amstelmeer. Rechtsonder: Het Wad bij de Normer. Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 20