e-mM ïïwteman ^t,Middel op 'TVwo? 'ttae vmtmVrdomamieddarvi v au i aaiiLiv^ v j iJ W tOI£NIN6SHJDHTftRCHIEF IN kt o bi waar Guus geboren en ge togen is. Het voelt voor haar als thuiskomen, zij kan zich naadloos in het dorps- en verenigingsleven invoegen. Eerst wonen ze in de Schel lingerlaan, kort daarna laten ze een huis bouwen in de Beatrixstraat. Vader Laurens werkt mee in het bedrijf op De Haukes tot aan zijn pensi onering. Jammer genoeg wordt hij kort daarna ziek, hij overlijdt op 2 juli 1981. Het is voor Guus moeilijk om haar draai in het leven te hervinden na de dood van haar man. Haar leven wordt wel verrijkt als zij grootmoeder en op hoge leeftijd zelfs over grootmoeder wordt. Op De Haukes wonen Gerrit en Tjapke met hun kinderen Laura, Gert-Jan en Dirk, in Julianadorp Dirk en Louky met Simon en Maarten, in Hippolytushoef Loet en Agnes met Bianca, Laurens en Robert-Jan. Bij kleindochter Laura en haar man Keimpe worden achterkleinkinderen Anne-Wil en Ja- comijn geboren. Opnieuw verdriet dat Guus moeilijk hanteren kan als zoon Dirk in 1990 na een ernstige ziekte overlijdt. Zijn dood kan ze niet aanvaarden en verdragen. Na afnemende gezondheid loopt haar levensreis lang zaam ten einde. Op 9 juli 1999 overlijdt Guurtje van Zoonen-Doves, 81 jaar oud. Bronnen: Google - Atlantikwall Julianadorp Het Koegras; 65 jaar Oostwaardhoeve op goede gronden - Wil Datema m.m.v. Hans Breteler en Peter Goedbloed; Tekst Uitvaartdienst: Henk Broer. Met dank aan de heer Loet van Zoonen en mevrouw Lies Peters-Doves voor hun medewerking en het beschikbaar stellen van foto's. Laurens en Guus, augustus 1963. tttrrttficti hfëyrisc^ftébiföng WiÈnMQffiieJtöJ etende data enWaen: 03 september 17 september 15 oktober fdecember 13:30 - 16.30 uur 13:30- 16.30 uur 13.30- 16.30 uur 16.30 uur Dinsdag Dinsdag Dinsdag j^jDinsdaq %randaa 30 septanb^ J9.30tot2t30uurde Woonzorgcomplex 13:30-16:30 uur U bent van harte welkom om iets meer te de geschiedenis van 'emu^efimzrttjm^el foto's, oude boeken, landkaarten, genealogieën en nog veel meer. le etage boven i de Beatrixstraat. Historische Vereniging Wieringen "OpdeHöögte" 31ejaargang nr. 2 - 2019 -17-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 17