Intussen krijgt het Werkdorp veel nieuwe bewo ners. Wanneer in september 1945 wordt begonnen met de wederopbouw wordt er door de Gemeente en het Rentambt Wieringermeer beslag gelegd op de schuren van de Oostwaardhoeve voor opslag van materialen en huisvesting van arbeiders. In de aardappelbewaarplaats en ook in het Haukes- huis worden gezinnen ondergebracht die direct bij de wederopbouw zijn betrokken. Het gemeen schapshuis dat dienst deed als kantoorruimte en als woongelegenheid voor arbeiders van de Oost waardhoeve, wordt in 1945 tot juli 1946 in gebruik genomen als lagere school voor kinderen die ge- evacueerd zaten in de polder Wieringerwaard. Zo ontstaat er een kleine hechte gemeenschap. Op 26 september 1946 wordt Dirk, de tweede zoon van Laurens en Guus geboren. De buurt wordt weer als voorheen met tien gezinnen als de wederopbouw- werkers in 1947 weer vertrekken. Na de oorlog wordt het leven weer normaal. Laurens werkt in de smederij en heeft ook een klan tenkring los van de Oostwaardhoeve. In de loop der jaren moet hij zich aanpassen aan de opkomst van de mechanisatie waardoor het smidswerk ver andert. Het werk van de paarden wordt meer en meer overgenomen door tractoren en daardoor komt er minder werk voor een hoefsmid. De sme derij ontwikkelt zich tot een constructie- en repara tiebedrijf voor landbouwwerktuigen en tractoren. Van Zoonen verkoopt tractoren Lanz Bulldog, later Güldner. Huishoudelijk werk heeft Guus nooit kunnen boeien, zij houdt van het omgaan met mensen en van handelen. Als jong meisje was zij verkoopster in de winkel van haar ouders en verkocht zij snoep in de bioscoop. Ook later verkoopt zij graag zelfge breide truien en andere handel aan de passerende man of vouw. Guus houdt ook van de natuur, ze houdt van dieren. Met haar hondjes (teckels) be zoekt ze graag tentoonstellingen. De Wieringermeer, met zijn rangen en standen, met zijn (toentertijd) gescheiden geloofsgemeen schappen en de bijbehorende afstandelijke cultuur en mentaliteit, is voor Guus, als echte Wieringse, ondanks de zekere materiële welstand die het wo nen en werken daar bracht nooit echt haar thuis geworden. De kinderen: Gerrit Dirk met Loet, rechts Dirk. Op 30 juni 1954 komt in het gezin de derde zoon Laurens Jan (Loet) ter wereld. De kinderen moeten vijf kilometer fietsen naar school in Slootdorp. Daar zijn drie lagere scholen die een kwartier na elkaar aan- en uitgaan, zodat de kinderen geen contact met elkaar zullen hebben. Dat werkt niet, groep jes schooljongens wachten elkaar na schooltijd op en dan begint de scholenstrijd. Van vriendschap is geen sprake. Na zijn schooltijd wordt oudste zoon Gerrit Dirk leerling in het bedrijf van zijn vader. De Haukes Als het bedrijf steeds meer constructiewerk van de Hoogovens krijgt, wordt de bedrijfsruimte te klein. Dan komt de jachtwerf op De Haukes in beeld. In 1969 kopen vader en zoon/compagnon Van Zoonen deze in 1964 gebouwde werf aan het Amstelmeer. Daar is voldoende ruimte voor het constructiewerk, de jachtwerf is bijzaak. De kan tine wordt omgebouwd tot woonhuis voor Gerrit Dirk, zijn ouders verhuizen naar Hippolytushoef, Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 16