Burgerlijke stand honderd jaar geleden Overleden in 1913 op Wieringen x '4- 'z//<-Zyfr/i' ZZ-'* A Zjo* -Jfrtf-Zi? Or Geertje Scheltus, geboren op zaterdag 8 januari 1814 en overleden op zaterdag 19 juli 1913 DOOR HELENE GORTER-PRINS EN BOB GORTER Bij het opstellen van de lijst van overledenen te Wieringen voor het jaar 1913 viel het ons op dat bij Geertje Scheltus, overleden op za terdag 19 juli 1913, weduwe van Si mon Wagemaker (1811-1885), als leeftijd ten tijde van haar overlijden 100 jaar stond vermeld. Geertje is wel heel erg oud geworden, maar toch net geen honderd jaar, om precies te zijn 99 jaar, 6 maanden en 11 dagen. Voor die tijd was dat heel erg bijzonder. De gemiddelde leeftijd lag toen veel lager dan te genwoordig. Ook nu komt het nog aan hetwelk hij verklaard heeft de maar weinig voor dat mensen zo Voor Naam Van oud worden. Zo zie je maar dat de gegevens in een officiële akte toch Geertje Te Wille Geeve De gemelde verklaaring en Voor niet altijd juist zijn. Hier volgt de Stelling is geschied in tegenwoor- transcriptie van de bijna tweehon- digheijd van Klaas Jb. Smit, oud derd jaar oude geboorteakte. Deze vijfdertig Jaar Van beroep Dagloo- Geertje Scheltus is geboren op za terdag 8 januari 1814 te Wierin- ner, wonende in dit Canton En van Salomon Van Savoije oud dertig gen. Voor zover wij weten hebben jaar Van Beroep Wagenmaker wo- we nog niet eerder een foto kunnen nende mede in dit Canton. En heb- publiceren in deze rubriek van ie- ben de Vader en getuijge deze Acte mand die honderd jaar geleden is van geboorte na dat hun dezelve overleden. was voorgeleezen nevens ons on der tekend In het Jaar Agtien honderd Veer- Albert Scheltus, Klaas Jacobsz. tien den Agste Januarij is voor ons Smit, Salomon van Savoijen Geertje Scheltus, 1814-1913 Maire officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Wieringen Departement van de Zuijder Zee Gecompa reerd Albert Scheltus oud Een en Veer tig jaar van beroep boer wonende te Oosterklief in het Huijs No 16 Welke ons een Kind van het vrouwelijk geslagt heeft Voor gesteld den Agtste der maand Januarij Smor- gens om drie uure uijt hem Declarant en Maartje van Savoije des- selfs huijsvrou gebooren en C(orneli)s Mulder, Maire (Maire burgemeester, BG) Jn." w'v >Lb<. jft!/ hi- Zfty l.-t, j'l, öz-r '3/ yZ ri/ J-r.y /S/'- >////<- VV //v# Ss rrf xi a r J 1x ér/ (Zf'O* ft h 'h,.-/ Z.JT Ar f v y S„„ l',7- (r- t (f Z f Z/t f. V. /y r/.'- r. 1.1.- //r //'A//s' s/S'S~ Pt*"- /rA/iv X /tS Y'»/ //V f, j sj Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 4 25e jaargang nr. 4 - 2013 - 5 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 7