Logisch 13 Jan Koorn, 21-10, 23:30 uur, wijk A 59, 34 jaar, landman, geboren en wonende te Wieringen, zoon van Pieter Koorn en Guurtje Bakker. Aangegeven door vader Pieter Koorn, 64 jr., landman en Tjeerd Brou wer, 31 jr.gemeenteveldwachter 14 Trijntje Smit, 25-10, 22:30 uur, wijk C 37, 80 jaar, naaister, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Lourens Smit en Dieuwertje Klein. Aangeven door Teeuwis Visser, 54 jr., koopman en Nicolaas Kui per, 24 jr., gasfitter 15 Pieter Leonardus Boersen, 12-11, 23:00 uur, wijk C 87a, 46 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wie ringen, zoon van Klaas Boersen en Johanna Wilhelmina Vroone. Aangegeven door broer Dirk Boersen, 40 jr., arbeider en Tjeerd Brouwer, 31 jr.gemeenteveldwachter 16 Nan Wagemaker, 14-11, 20:30 uur, wijk, C 83, 71 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van Maartje Bakker, zoon van Simon Wagemaker en Hilgon Bakker. Aangegeven door zoon Simon Wa gemaker, 44 jr., visser en Wilhelmus Johannes Sanders, 32 jr., schilder 17 Cornelis Keijzer, 22-11, 09:00 uur, "uit zee aangebracht", 28 jaar, visser, geboren en wonende te Wie ringen, echtgenoot van Grietje Koorn, zoon van Jan Keijzer, visser en Trijntje Asjes. Aangegeven door Cornelis Koorn, 55 jr., makelaar en Jacob Bruul, 31 jr., kastelein 18 Maartje Nannis, 5-12, 09:00 uur, wijk A 133, 79 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwe van Cornelis Annes, dochter van Aris Nannis en Antje Jans. Aangegeven zoon Aris Annes, 55 jr., visser en Cornelis Koorn, 37 jr., broodbakker 19 Dirk Zasburg, 10-12, 21:30 uur, wijk C 184b, 71 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, we duwnaar van Cornelia Doves, zoon van Jacobus Zasburg en Catharina Pekelaar. Aangegeven door zoon Jacobus Zasburg, 40 jr., venter en Tjeerd Brouwer, 32 jr., gemeenteveldwachter 20 Maartje Tijsen, 19-12, 18:00 uur, wijk A 37, 57 jaar, winkelierster, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Willem Tijsen en Neeltje Tijsen. Aangegeven door broer Jan Tijsen, 60 jr., arbeider en Tjeerd Brouwer, 32 jr., gemeenteveldwachter 21 Cornelis Muit, 21-12, 20:00 uur, wijk A 96, 54 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, echt genoot van Elisabeth Krommedam, zoon van Jacobus Muit en Neeltje Mostert. Aangeven door zoon Johannes Jacobus Muit, 22 jr., arbeider en Simon Bakker, 62 jr., landman De "wijken" waren: Wijk A: Polder Waard-Nieuwland, Oosterland, Den Oever en Gest Wijk B: Stroe Wijk C: Hippolytushoef, Noordburen, Elft, Belt, Normer, Oosterklief, Zandburen, Westerklief en Hoelm Wijk D: Westerland, De Haukes, Poelweg, Hollebalg, Noorderbuurt en Dam Bronnen: wiewaswie.nl en Andries de Wit Kleine An, een bijdehandje, Van zoowat een jaar of acht, Had reeds een tweetal jaren Op de schoolbank doorgebracht Leeren kon ze als de beste, Ze was het vlugst van allemaal. Maar... onvoldoende kreeg ze altijd Voor haar Nederlandsche taal.... Vader zei eens, quasi nijdig, 't Is wat moois, voor taal een vier, Ik zal jou eens Hollandsch leeren. Hier is potlood en papier. Annie schreef wat pa dicteerde "Jantje heeft een holle kies Daarom moet hij naar de tandarts Dat is nogal logies" Triomfantelijk gaf ze daarna 't Briefje terug weer aan papa. "Maar Annie toch, dit laatste woordje, Moet zonder e, met sch" Dan weet pa het lekker ook niet" Riep daarop de kleine meid. "In de krant hier staat het ook zo: Zie maar: logies met ontbijt". 29-11-1933 NIEK Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 6