Van de bestuurstafel 25e jaargang nummer 4 2013 Foto op de omslag: Bestuur: G. Numeijer (voorzitter) tel: 0227-511683 g.numeijer@historischwieringen.nl B. Doves-Kleijs (secretaris) secretaris@historischwieringen.nl H.O. de Graaf (penningmeester) tel: 0227-592172 penningmeester@historisch wieringen.nl A.C. de Wit (ledenadministratie) Beukenlaan 12 1766 JH Wieringerwaard ac.de.wit@historischwieringen.nl S. Doorn C. Hagedoorn-Rasch M.H. Smit G. Wiegman-Baijs L. van Zoonen Redactiecommissie: Gea Klein-Hamming (voorzitter) tel: 0227-592886 Bob Gorter (secretaris) Bargengd 43 1777 DR Hippolytushoef tel: 0227-595428 redactie@historischwieringen.nl Ina Schoenmaker-Wiegman (2e secretaris) tel: 0227-592015 Tiny Hoogschagen-Metselaar Theo Klaver Piet Luijt Maartje Mulder-Bais Tiny van Teulingen-Molenaar Nel Vriezema-Omis Lidmaatschap: 17,50 per jaar Website: www.historischwieringen.nl Informatie: info@historischwieringen.nl Bankrelatie: Rabobank Schagen - Wieringerland rek.nr. 37.03.31974 IBAN: NL RABO 0370 3319 74 Drukkerij Steenman BV Enkhuizen ISSN: 1386-906X Hierbij ontvangt u alweer de laatste "Op de Höögte" van dit jaar. Weer een jaar voorbij, weereen jaargeschiedenis. Weereen jaar historie, maar ook weer een jaar dat voor mensen vreugde en verdriet heeft gebracht. Voor mij persoonlijk en ook voor de verdere familieleden is het verlies van kleinzoon Koen Vink een groot gemis. Het is verschrikkelijk, dat Dirk en Petra hun kind en Nienke, Roos en Jurre hun grote broer, afgelopen juli hebben moeten afstaan na dat verschrikkelijke ongeluk in de Hof manshaven van Den Oever. Het leek wel alsof er op die zomerse dagen een grauwe sluier over Wieringen was getrokken. Maar ook bleek hoe groot het gemeenschapsgevoel hier nog is en hoe massaal de mensen hun medeleven betuigd hebben bij dit drama. Hartelijk dank daarvoor. Op 15 november is het winkeltjesboek deel 2 gepresenteerd in café De Harmonie. Het is weer een prachtig boek geworden en ik ben ervan overtuigd, dat er veel mensen met plezier in zullen lezen en kijken. Zelf blikken we ook al weer vooruit naar het volgend jaar, waarin we als His torische Vereniging Wieringen het 25-jarig bestaan zullen meemaken. Dit zal zich ook uiten in een extra jubileumnummer van ons onvolprezen lijf blad "Op de Höögte". Verder wil ik iedereen bedanken, die zich op zijn of haar manier heeft ingezet om de Historische Vereniging Wieringen in stand te houden. Na men noemen is altijd moeilijk, maar de bestuursleden, redactieleden, leden van de winkeltjescommissie, van de archiefcommissie en de bezor gers van ons lijfblad zijn onmisbaar om het historisch erfgoed van Wierin gen te bewaren voor nu en voor de toekomst. Tot slot wil ik u allen fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar 2014, alle gezondheid, voorspoed en geluk toewensen. Met vriendelijke groet, Gerard Numeijer Het café van Guurtje Roos op de Haukes. Guurtje staat in de deuropening. Aanvulling op het artikel van Alida Blom Sieminski in Op de Höögte 2013 3, bladzijde 5. (Foto uit de collectie van Tan Lont-Lont) Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 3