at Reacties van lezers Schenkingen mU Oproep Beste redactie, Met dank aan Tiny van Teulin- gen voor het artikel 'Inhuldiging Koningin Beatrix' in het laatste nummer van Op de Hoogte. Er wordt geschreven dat ik het mij af vroeg, hoe de dames Kok en Hartog het voor elkaar hadden gekregen om bij de inhuldiging van prinses Beatrix aanwezig te zijn, maar het was juist in eerste instantie een goedbedoeld idee voor jullie, om daarmee ook de geschonken foto te documenteren in uitgerekend het jaar van de troonswisseling. Immers heb ik verder niets met de dames Kok en Hartog en heb ik de foto bewust en goedbedoeld aan jullie vereniging geschonken. Ik wil niet zeuren, maar de foto leende zich er juist voor om wat groter af gedrukt te worden dan thans. Dat vind ik wel jammer. Verder dank ook dat er eindelijk aandacht is geschonken aan al het materiaal dat ik in drie etappes aan de ver- Van mevr. L. Keppel-Oldersma uit Den Oever: foto van de Doopsgezinde Vermaning met rieten dak te Stroe en foto's van een uitje van de ouden van dagen, Bergen 22 juni 1939, groepsfoto zonder namen. Van Nel Numan-Lont, een foto Nel haar vader: Evert Lont, Jaap ten Bokkel en Willem Keijzer (bijgenaamd: De Knorhaan). Van de familie J. Deijkers te Westerland een DVD van de restauratie van de Nicolaaskerk met foto's en film. eniging heb geschonken in de ru briek 'Schenkingen'. Niet ter eer en meerdere glorie van mijzelf, maar ter nagedachtenis aan mevrouw Coby Kolff. Met vriendelijke groet, Kees van der Sluijs Beste redactie, Allereerst mijn compliment voor uw blad, u hebt er weer iets moois van gemaakt. Alleen zijn niet alle namen van het reisje EVC cor rect. nl. no. 4 is niet Bets Hooiveld, maar mevr. J Noor, haar man zit voor haar, ik weet het zeker, want ik kwam iedere dag bij haar. Na tuurlijk kan iemand anders hier een ander in zien, maar ik ben 100% zeker. Vaag staat me bij dat zij ooit met mijn moeder en anderen een dergelijk reisje hebben gemaakt. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Lies Bakker-Boonstra Van mevr. Jannie Slotboom, Stroeërweg 11-13, Stroe. Boek met de titel: "Van Hunnebed tot Hanzestad". Het boek is ca deau gedaan aan J. Boon ter ge legenheid van zijn afscheid van "Kunstkring Wieringen". Een brief bij deze schenking: "Aan de Weled. Geb. Heer J. Boon Een herinnering aan Uw af scheid van de Kunstkring Wie- ringen op 15 Maart 1955, met grote dank van Uw bijna tienjarig bestuurslidmaatschap en de mede als Voorzitter met toewijding bewe zen diensten. Geachte redactie, Wat een verrassing om e^n stukje van ons leven terug te le zen in Op de Hoogte. Hoewel wij een stukje historie van Wieringen zijn, kunnen wij u melden dat we nog springlevend zijn. Dat we voor Wieringen en de Wieringers nog steeds veel belangstelling hebben, blijkt wet uit het feit dat wij sinds ons vertrek nog steeds de Wierin- ger Courant lezen. Uw blad lezen we ook met plezier. Er komen soms heel mooie en dierbare herinnerin gen boven. Hartelijk dank voor uw inzet om de geschiedenis van Wie ringen levend te houden. Met groeten van Jack en Miep Zandvoort Hebt u oude spullen en/of fotomateriaal over Wieringen? Gooit u deze alstublieft niet weg, maar schenk ze aan de Histori sche Vereniging Wieringen. (Zie openingstijden van het archief)! Ook kunt u het materiaal aan één van de bestuursleden aanbieden. Wij zijn u daar dankbaar voor. Voor de prettige samenwerking en de vele gezellige uren in het be lang van de Kring doorgebracht blijven wij U steeds erkentelijk. Uw medebestuursleden:" (o.a. de handtekening van mevrouw C.M. Kolff-Van Heuren, de echtgenote van de toenmalige burgemeester.) Alle gevers hartelijk dank. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013 - 35 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 37