Trouwboek Oosterland, 25 september 1714 r m/* Jamomt- btf^; Gewijzigde openstelling archief Bladerend in een trouwboek van de kerk van Oosterland vond ik onderstaande huwe- lijksbericht van 25 september 1714. Opvallend is dat dominee Nanning Berkhout uit Hippolytushoef, die de trouwdienst van zijn collega-dominee leidde, korte tijd later is overleden, al 7 november 1714, getuige de opmerking onderaan de bladzijde. Ik heb de tekst getranscribeerd, dus letterlijk weergegeven wat er in het kerkboek staat. Bij twijfel staat er een vraagteken. Als er een afkorting is gebruikt, zoals 'voornt zijn de aanvullingen tussen haakjes geplaatst. Het wordt dan 'voorn(oem)t'. ^<4- i? 4 7 *y ,:.c' maandagavond dinsdagmiddag maandagavond dinsdagmiddag dinsdagmiddag maandagavond dinsdagmiddag dinsdagmiddag maandagavond dinsdagmiddag maandagavond dinsdagmiddag maandagavond dinsdagmiddag maandagavond dinsdagmiddag 19:00 14:00 19:00 14:00 14:00 19:00 14:00 14:00 19:00 14:00 19:00 14:00 19:00 14:00 19:00 14:00- -21:00 -16:30 -21:00 -16:30 -16:30 -21:00 -16:30 -16:30 -21:00 -16:30 -21:00 -16:30 -21:00 -16:30 -21:00 •16:30 DOOR BOB GORTER -ST'irift r ..<*4 - lai+XP»— Jfignri vm*-- 7> y T Ut+<. /J*. XVy,*. 16 december 17 december 6 januari 7 januari 21 januari 3 februari 4 februari 18 februari 3 maart 4 maart 14 april 15 april 12 mei 13 mei 1 september 2 september Opdingsdagden 25sept(ember) 1714 des voor de middags zijn in de kerke tot Oosterland door D(ominu)s Nanninck Berkhout be dienaar des goddelijken woords tot St Ipolitushoef in den H(eiligen)? egten staat verbonden D(ominu)s Theodorus Groet Sirmenhuijsen predicant tot Oos terland J(onge) M(an) van Ipolitus hoef met Juff(rou)w Maria van Soest J(onge) D(ochter) van Leijden Twelk ik getuige M(eeste)r Lambert Mijn Eerw(aarde) Colle ga D(ominu)s Nanning Berk hout voorn(oem)t is op den 7 Novemb(ris) 1714 des morgens omtrent 5 uere gerustelijk in den Heere ontslaepen. extra open extra open extra open extra open Dominee Berkhout was predi kant in Hippolytushoef van 1681 tot zijn dood in 1714. Dominee Groet Sirmenhuijsen was predikant in Oosterland van augustus 1714 tot zijn overlijden op 10 juli 1775. U bent op nevenstaande tijden en data van harte welkom. We hebben inmiddels een grote col lectie, variërend van boeken uit 1753 tot 2013, oude kaarten, familiestambomen en heel veel foto's. Een groot deel van de col lectie foto's is on line te raadple gen. www.historischwieringen.nl Als u bijvoorbeeld van alles wilt weten over de Zuiderzeewer ken bent u bij ons aan het juiste adres. Ook kunt u het nieuwe winkeltjes boek kopen en veel andere uitgaven. We hopen u op één van de openingsdagen te mogen ontmoeten. Historische Vereniging Wieringen f "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013 - 32 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 34