wieringen - 31 - noodgedwongen opgeven. Hij kon het zware werk fysiek niet aan. En zwaar werk was het! Het laden en lossen van de vracht gebeurde handmatig, er kwam geen kraan aan te pas. Ondanks zijn vertrek uit het bedrijf heeft mijn man zich nog jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de zaak. Hij heeft ervoor ge zorgd dat de boekhouding op orde kwam en heeft het cijferwerk altijd nauwkeurig bijgehouden. Voor dien stond het kasboek bij wijze van spreken achterop een sigaren kistje. Mijn vader had alleen de la gere school doorlopen en had van dergelijke zaken geen kaas gege ten", vertelt dochter Lies. Dochter Wijnanda heeft niet in het bedrijf van haar ouders gewerkt. Na de la gere school verlaat Wijnanda haar woonplaats, zij vertrekt naar Fries land. Daar volgt ze een opleiding tot coupeuse bij Ida de Leeuw- van Rees. Nadien is ze vaklerares ge worden. Maar indirect heeft ook Wijnanda haar steentje bijgedra gen aan het bedrijf, zij repareerde en verstelde de bedrijfskleding. Midden jaren'50 krijgt Doves gezondheidsproblemen, daardoor is hij genoodzaakt om zijn bedrijf te verkopen. In 1955 is het bedrijf, inmiddels van naam veranderd in Expeditie Doves Friesland- Nrd- Holland, in handen gekomen van de firma Koomen uit Zuid-Schar- woude. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na de verkoop van zijn expeditiebedrijf begint Doves een handel in butagas. En de kruidenierswinkel? Begin jaren'60 hebben Dirk en Elisabeth de winkeldeur voorgoed gesloten. In 1965 kopen Lies en Jan Peters het ouderlijk huis aan de Hoofd straat. Het pand wordt verbouwd tot twee woonhuizen. Aan de ene kant een huis voor Elisabeth en Dirk en aan de andere kant een on derkomen voor Lies en Jan met hun kinderen Adriaan en Lilian. In het pand waar Dirk en Elisabeth hun onderneming zijn gestart, overlijdt Dirk Doves op 1 juni 1966 op de leeftijd van 71 jaar. Elisabeth heeft tot 1976 aan de Hoofdstraat ge woond. Daarna is zij verhuisd naar het Noorderlicht waar zij is overle den in 1978. In 2005 hebben Jan en Lies Peters het pand aan de Hoofd straat verkocht. Zij verhuisden naar het Cinemaplein. Eén vrachtwagen van het ex peditiebedrijf van Dirk Doves, een Internationaal uit 1948, heeft de tand des tijds doorstaan. En kele jaren geleden heeft de oude vrachtwagen zijn rentree gemaakt op Wieringen. Door toedoen van kleinzoon Adriaan is de oldtimer nog eenmaal te bezichtigen ge weest aan het Cinemaplein. Daar konden de Wieringers nog eenmaal genieten van een stukje nostalgie: Expeditie Doves Friesland-Nrd- Holland tot 1955 een vertrouwd gezicht langs de Wieringse wegen! Jan Peters in de Internationaal uit 1948. De wagen die is verkocht aan de fa. Koomen uit Zuid-Scharwoude. Bronnen: Jan Peters en Lies Peters-Doves. Historische Vereniging Wieringen Wieringer dialect door Dirk Lont. Historische Vereniging Wieringen "Op de Höögte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 33