Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013 Eerste Besteldienst Wieringen-Friesiand. Vader en zoon: Dirk met zijn vader. vrachtbedrijf. Tijdens werkdagen deed haar keuken dienst als kan tine. Wanneer de chauffeurs terug keerden van hun rit kwamen zij bij haar eten". Ook de dochters had den ieder een taak in het bedrijf. Guurtje assisteerde bij de pakket bezorging. Zij ging geregeld mee als bijrijder naar een van de Friese steden. Op de meegebrachte fiets doorkruiste zij de stad om de pak ketten bij het juiste adres te bezor gen. En ik was verantwoordelijk voor het incasso. Aan het eind van de betalingstermijn reed ik met de chauffeur mee naar de plaats van bestemming. Terwijl hij langs de klanten ging om te lossen en te la den, vertrok ik per fiets naar onze debiteuren om de openstaande no ta's te innen. Wanneer de chauffeur ziek was en er een invaller werd ingezet die onbekend was met de route ging ik mee als bijrijder. Ik functioneerde dan als wegwijzer. Begin jaren'50 kwam mijn man Jan in dienst van het bedrijf. Aanvan kelijk was het de bedoeling dat wij het vrachtbedrijf zouden voortzet ten, maar na een jaar moest Jan Chauffeur Henk Schouten. Het laden en lossen van de vracht gebeurde handmatig, er kwam geen kraan aan te pas. van de voedselvoorziening mag de andere wagen in bedrijf blijven. Door schaarste op de brandstof- markt laat Doves in de overgeble ven Studebaker een gasgenerator monteren. In 1944, in het begin van de Hongerwinter, dreigt de vijand opnieuw materieel te vorderen. Doves is de Duitse bezetter echter te slim af en verstopt zijn laatste bedrijfsbezit onder een hooiberg in een wierschuur in de polder Waard-Nieuwland. Na de oorlog blijkt de motor van de vrachtwa gen door de generator zodanig te zijn aangetast dat de wagen niet meer kan rijden. Om de schade te herstellen moet de motor worden gereviseerd. Na deze reparatie is de Eerste Besteldienst Wieringen- Friesiand klaar voor een tweede start. Het gezin Doves zet de schou ders eronder en tilt het bedrijf er weer bovenop. En hard gewerkt is er in het gezin weet Lies Peters-Doves zich te herinneren. "De klandizie in de winkel was fors teruggelopen, maar voor moeder werd de drukte er niet minder op. Naast haar da gelijkse werkzaamheden had zij de zorg voor het personeel van het Maar vier jaar later staan de zaken er minder rooskleurig voor, dan wordt het vrachtbedrijf gecon fronteerd met maatregelen van de Duitse bezetter. In 1943 wordt een van de wagens gevorderd door de Duitse overheerser. In het kader Dirk en dochter Guurtje. Op de meegebrachte fiets doorkruiste Guurtje de stad om de pakketten op het juiste adres te bezorgen. -30-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 32